Liturgie Dankdagavond 2 november Liturgie Dankdagavond 2 november
Voorzang WK 349
 
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 33: 10, 11
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 117
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: 1 Koningen 17: 1- 16
Zingen: Psalm 87: 3, 4
Preek: Wie dank jij?
Zingen: Psalm 138: 1, 3
Danken voor gewas en arbeid
WK lied 11: 3, 4, 5
Zegen
 
terug