Liturgie Donderdagmorgen 26 mei 2022 Liturgie Donderdagmorgen 26 mei 2022
Voorzang: WK lied 59, 609, 187
 
Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: Psalm 47: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 64: 10
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14
Tekst: Handelingen 1: 9
Zingen: Weerklank Psalm 110: 1, 2 en 5
Preek: Jezus heeft de hoogste positie in de hemel.
Zingen: Psalm 145: 1
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 24: 4, 5
Zegen
terug