Liturgie Oudejaarsavond 31 december 2022 Liturgie Oudejaarsavond 31 december 2022
Voorzang: WK lied 355 : 1 en 3
 
Stil gebed
votum en groet
Zingen: Psalm 90: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: WK lied 486: 1, 4 
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Lukas 2: 22-35
Tekst: Lukas 2: 29-30
Zingen: Psalm 31: 17, 19
Preek met als thema: Simeon: zingend heengaan
Zingen: LvS (Gez. 4)
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 27: 7
Zegen
 
terug