Liturgie Zondagavond 14 november Liturgie Zondagavond 14 november

Voorzang Psalm 93: 1 + 4

Votum en groet

Zingen: Psalm 2: 1 en 4 weerklank

geloofsbelijdenis Zingen: psalm  119:47

Gebed Schriftlezing:1 Johannes 2:18-29  tekst vs 20 
psalm 143: 8 en 10

Preek

Zingen: Psalm 89:20

Dankgebed
Weerklank 299 (Onze Vader)

terug