Liturgie zondagavond 15 januari 2023 Liturgie zondagavond 15 januari 2023

Voorzang Ps.106 : 1 en 26
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 42: 1 en 5
Geloofsbelijdenis
Ps. 150: 1 en 3
Gebed:
Schriftlezing: 1 Sam. 24
Ps. 25: 2
Preek over 1 Sam. 24: 5 en 7
WK 501: 1 en 4
Dankgebed en voorbede

Collecte
Ps. 73: 12
Zegen

terug