Liturgie Zondagavond 17 Oktober Liturgie Zondagavond 17 Oktober
Voorzang: WK Psalm 50: 11
 
Stil gebed, votum en groet
Psalm 146: 5, 6 en 7
Geloofsbelijdenis
Psalm 49: 1
Gebed
Schriftlezing: Lukas 16: 1-15
Tekst: Lukas 16: 10; HC Z42 Vraag en Antwoord 110, 111
Psalm 26: 9, 10
Thema: Geven maakt rijk!
WK lied 407
Dankgebed en voorbede
Psalm 19: 5, 7
Zegen
 
terug