Liturgie zondagavond 18 december 2022 Liturgie zondagavond 18 december 2022

Voorzang: Weerklank lied 109: 1, 5

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Psalm 70
Geloofsbelijdenis

Psalm 25: 2
Gebed

Bijbellezing: Amos 4
Prediking n.a.v. Amos 4: 12C
Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël!
Psalm 130: 1, 2

Dankgebed
Lofzang van Maria: 5, 6
Zegen

terug