Liturgie zondagavond 20 November Liturgie zondagavond 20 November
 • Introïtus: Weerklank 425, 1 en 3
 • Votum en Groet
 • Aanvangstekst: Zie Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft … (Jes.42,1)
 • Zingen: Psalm 99, 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 66, 4
 • Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Job 1, 1-12 en Job 2, 1-7a
 • Tekst: Job 1, 8.9
 • Zingen: Psalm 1, 1 .2 en 3 (Weerklank)
 • Preek ´Job, een rechtvaardige dienaar van God die Hem zonder reden vreest`
 • Zingen: Psalm 139, 1 en 14
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Zingen: Psalm 68, 17
 • Zegen
terug