Liturgie Zondagavond 23 oktober Liturgie Zondagavond 23 oktober
Voorzang: Ps. 85: 4
Votum en groet
Psalm 145 : 2 en 3 (WK)
Geloofsbelijdenis
Psalm 149 : 1             
Gebed
Schriftlezingen: Lukas 5 : 27 – 32
                           Efeze 4 : 17 - 32
Bedezang voor de predikatie
Prediking, tekst:  Lukas 5 : 32
Lied 398 : 1,2,3 en 4 (WK)
Dankgebed
Psalm 40 : 5
Zegen
terug