Liturgie zondagavond 25 december 2022 Liturgie zondagavond 25 december 2022

1e Kerstdag
Voorzang: Psalm 98:  1 en 2
Stil gebed & Votum
WK Psalm 33: 1 en 8 
Geloofsbelijdenis
Psalm 119: 17
Gebed
Schriftlezing: Lukas 2:1-7
Lofzang van Simeon: 1 en 2
Prediking
WK. Lied 126: 1, 2, 3 en 4 
Dankgebed en voorbede
Slotzang Psalm 72: 6 en 10
Zegen

terug