Liturgie zondagavond 27 juni 2021 Liturgie zondagavond 27 juni 2021
Voorzang: WK. Lied 447
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 145: 2
Belijdenis van het geloof
Psalm 108: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 13: 42-52
Psalm 97: 5 en 7
Preek - tekst: Handelingen 13: 48
 
Gods reddend Evangelie heeft impact
1: het middel    2: het effect    3: het fundament
 
Psalm 56: 5
Gebed
Psalm 147: 1 en 6
Zegen 
terug