Liturgie zondagavond 27 november 2021 Liturgie zondagavond 27 november 2021
Voorzang: Psalm 102: 12 en 16
 
Na stil gebed, votum en groet:
Lofzang van Zacharias: 1 en 2
Psalm 108: 1
WK Psalm 132: 6, 9 en 10 
WK Lied 138: 1, 2, 3 en 4
Psalm 72: 9 en 11
 
Schriftlezing:
Micha 5
 
Uitgangspunt voor de verkondiging:
Micha 5: 1-4a
 
terug