Liturgie Zondagavond 31 Oktober Liturgie Zondagavond 31 Oktober
Voorzang: uit Psalm 46 vers 2 en 4 
Votum en groet    
Zingen: Psalm 100 vers 1, 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 84 vers 6
Gebed
Schriftlezing: Nehemia 3:1-2 is de tekst en
1 Korinthe 3:9 – 23, vers 9 is ook tekst.

Zingen: Psalm 127 vers 1 en 3
Prediking: 
Zingen: Psalm 128 vers 1, 3 en 4
Dankgebed     
Zingen: Weerklank lied 432 vers 1 en 2
Zegen 
 
terug