Liturgie Zondagavond 3 oktober 2021 Liturgie Zondagavond 3 oktober 2021

Voorzang: WK lied 433 
 
Stil gebed, votum en groet
Psalm 89: 2, 3
Geloofsbelijdenis
Psalm 97: 1
Gebed
Schriftlezing: Psalm 2
Tekst: Psalm 2:1 
WK Psalm 2: 1, 2
Thema: Waarom woeden de heidenvolken?
Psalm 72: 6, 10
Dankgebed en voorbede
Psalm 87: 1, 4, 5
Zegen

 
terug