Liturgie Zondagavond 5 juni 2022 Liturgie Zondagavond 5 juni 2022

Voorzang:  Ps. 133 : 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
WK Psalm 27, 1 en 2
Geloofsbelijdenis
WK Gz. 447, 1 en 4
Gebed
Schriftlezing:        Romeinen 8, 18-30 tekst: Romeinen 8, 22-23
      THEMA van preek: zuchten als verlangen

Psalm 42, 4 en 5
Prediking
Psalm 130, 3 en 4
Dankzegging en voorbeden
Psalm 61, 1 en 3 en 4
 Zegen

terug