Liturgie Zondagavond 6 november Liturgie Zondagavond 6 november
Voorzang WK 489 vers 1 en 4 
Stil gebed, Votum en groet
Zingen Psalm 108:1 (OB)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 89:7 (OB)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 12:20-36
Zingen: Psalm 9:1-2 (OB)
collecte
PREEK 
Zingen: Psalm 145: 1+2 Weerklank 
Getuigenis Nabil
Gebeden: Dankgebed, voorbeden
Zingen: Psalm 56: 4 (OB)
Zegen 
 

 
terug