Liturgie zondagavond 8 januari 2023 Liturgie zondagavond 8 januari 2023
 • Voorzang: Psalm 105 vers 4 en 5.
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 96: 1 en 9
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 68: 16
 • Gebed
 • Schriftlezing: Openbaring 4: 1-11
 • Psalm 29 (Weerklank): 1, 3 en 5
 • Preek/verkondiging   -Knielen voor de Troon-
 • Zingen lied 442 (Weerklank) : 1 t/m 4 : Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig
 • Dankgebed en voorbede
 • Dienst der offeranden
 • Zingen Psalm 150: 1 en 2
 • Zegen

 

terug