Liturgie zondagmorgen 10 oktober Liturgie zondagmorgen 10 oktober

Voorzang: Psalm 72: 11
 
Stil gebed, votum en groet
WK Psalm 23a: 1, 2
Wet en de samenvatting van de wet
Psalm 119:76
Gebed
Schriftlezing: Zefanja 3: 9-20
Tekst: Zefanja 3: 15, 17
Psalm 46: 1, 4
Thema: De Heere blijft aanwezig
Psalm 145: 6, 7
Dankgebed en voorbede
WK lied 288
Zegen

 
terug