Liturgie zondagmorgen 11 december 2022 Liturgie zondagmorgen 11 december 2022
 • Voorzang Lofzang van Maria: 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Weerklank Psalm 118 : 1 en 9
 • Geboden en samenvatting
 • Psalm 79 : 4 en 7
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Korinthe 12:31-13:13
 • Psalm 139 : 1 en 14
 • Preek n.a.v. 1 Korinthe 13:12: De spiegel van Advent.
 • Weerklank 105 (alle drie de coupletten)
 • Gebed
 • Psalm 17 : 3 en 8
 • Zegen
terug