Liturgie zondagmorgen 1 januari 2023 Liturgie zondagmorgen 1 januari 2023

Voorzang: WK lied 440
 
Stil gebed
votum en groet
Zingen: Psalm 91: 1, 5
Wet en samenvatting
Zingen: Psalm 72: 6
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Mattheus 2: 1-12
Tekst: Mattheus 2: 10
Zingen: WK lied 571: 1, 2, 5, 6
Preek met als thema: De wijzen de weg gewezen.
Zingen: Psalm 68: 2, 10 
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 95: 2, 4
Zegen

 
terug