Liturgie Zondagmorgen 20 november 2022 Liturgie Zondagmorgen 20 november 2022

Voorzang: WK lied 169 : 1 en 2
 
Stil gebed
votum en groet
Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3
Wet en de samenvatting
Zingen: Psalm 146: 6
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Richteren 16: 22-31
Tekst: Richteren 16: 29, 30
Zingen: Psalm 3: 2
Preek met als thema: De grootste vijand verslagen
Zingen: WK lied 489: 1, 2 en 4
Gedenken overledenen
              noemen van de namen
              1 minuut stilte
Zingen: Psalm 27: 1, 7
Dankgebed en voorbede
Zingen: WK lied 432
Zegen

 
terug