Liturgie zondagmorgen 21 November Liturgie zondagmorgen 21 November

Voorzang: WK lied 506
 
Stil gebed, votum en groet
Psalm 121: 1, 4
Lezing van de wet
Psalm 116: 1
Gebed
Schriftlezing: Psalm 36
Tekst: Psalm 36: 10
WK Psalm 34: 4, 9 
Preek met als thema: Leven vanuit de Bron
Psalm 84: 1, 6
Herdenken overleden gemeenteleden
Psalm 73: 12
Dankgebed en voorbede
WK lied 443
Zegen

 
terug