Liturgie zondagmorgen 25 december 2022 Liturgie zondagmorgen 25 december 2022
1e Kerstdag

Voorzang: liederenblad

 
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: WK Psalm 46: 1, 4
Wet en de samenvatting
Zingen: Psalm 23: 2
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Mattheus 1: 16 – 25.
Tekst: Mattheus 1: 21, 25b
Zingen: Psalm 32: 4, 5 
Preek met als thema: De Zaligmaker is geboren voor ons.
Zingen: WK lied 121: 1, 4, 5
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 89: 1, 7
Zegen
Ere zij God
 
 
terug