Liturgie Zondagmorgen 27 november 2022 Liturgie Zondagmorgen 27 november 2022
Voorzang: Psalm 32: 4
 
Stil gebed
votum en groet
Zingen: WK Psalm 139: 1, 11, 14
1ste gedeelte van het Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 65: 2
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Mattheus 1: 3; Genesis 38
Tekst: Mattheus 1: 3
Zingen: Psalm 130: 2, 4
Preek met als thema: Wie springt er in de bres?
Zingen: WK lied 103 (De dag van vertroosting)
Dankgebed en voorbede
Zingen: Gez 2 (LvM): 1, 2
Zegen
 
 
terug