Liturgie Zondagmorgen 30 oktober Liturgie Zondagmorgen 30 oktober
Voorzang: Psalm 91: 1
 
Stil gebed
votum en groet
Zingen: Psalm 105: 3, 10
Wet en de samenvatting
Zingen: WK lied 446: 2 
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Richteren: 16: 1 -21 
Tekst: Richteren 16: 17
Zingen: Psalm 38: 21, 22
Preek met als thema: Simson onder de verleiding bezweken.
Zingen: Psalm 73: 12, 14
Dankgebed en voorbede
Zingen: WK Psalm 71: 4, 5
Zegen
 
 
terug