Liturgie zondagmorgen 3 oktober Liturgie zondagmorgen 3 oktober

Afkondigingen

WK 431 vers 1 en 8

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 122 vers 1 en 3

Lezing van het gebod

Ps. 25 vers 3

Gebed

Lezing: Ezechiel 37 vers 1-14

Ps. 124 vers 1,3 en 4

Verkondiging

Ps. 102 vers 10 en 13 (WK)  

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven 

Ps: 68 vers 10

Zegen 

terug