Liturgie Zondagmorgen 4 december Liturgie Zondagmorgen 4 december

Voorzang:  WK lied 525: 1
 
Stil gebed
votum en groet
Zingen: Psalm 51: 4, 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 96: 6
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Mattheus 1: 3-5; Jozua 2: 8-21; Jozua 6: 22-25
Tekst: Mattheus 1: 5a
Zingen: WK lied 424a: 1, 3
Preek met als thema: Rachab en het scharlaken koord.
Zingen: Psalm 25: 5, 6
2de gedeelte van het formulier
Zingen: Psalm 121: 1, 3
Na de tafel: Psalm 87: 2, 4
Dankgebed en voorbede
Zingen: WK lied 112: 1
Zegen

 
terug