Liturgie Zondagmorgen 4 december 2022 Liturgie Zondagmorgen 4 december 2022

Voorzang:  WK lied 105: 1, 3
 
Stil gebed
votum en groet
Zingen: Psalm 31: 15, 17
Verkort formulier
Zingen: Psalm 121: 2, 4
Na de tafel: Psalm 87: 3, 5
3de gedeelte van het formulier
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Mattheus 1: 3-5; Ruth 1: 7b- 18; 4: 9-14
Tekst: Mattheus 1: 5b; HC Zondag 49; V&A 124
Zingen: WK lied 441: 3
Preek met als thema: Ruth en een dankbaar leven naar Gods wil.
Zingen: Psalm 116: 7, 10
Wetslezing
Zingen: Psalm 17: 3
Dankgebed en voorbede
Zingen: WK lied 112: 2
Zegen
terug