Liturgie zondagmorgen 5 juni 2022 Liturgie zondagmorgen 5 juni 2022
Voorzang:  WK 385: 1, 3 en 5, WK 588, WK 203 : 1, 2 en 3, WK 192
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 67:1-3
Wet
Psalm 51: 1 en 6
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1:12-14; 2:1-4; Efeze 3:14-21
Zingen: Psalm 22: 14/15/16
Preek:
Zingen: Psalm 28 vers 4 en 5 (weerklank)
Collecten afkondiging
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: psalm 143:10
Zegen
terug