Liturgie zondagmorgen 8 januari 2023 Liturgie zondagmorgen 8 januari 2023
Voorzang.                   Ps. 105: 1 en 2
Openingslied              Ps. 97: 1 en 7     
Na de wet:                  Ps. 116: 9 en10               
Schriftlezing:               Mattheüs 3: 1-17
Tekst:                          Mattheus 3: 11
Thema                        Het Koninkrijk dat komt
Voor de preek:            Weerklank ld. 114: 1 en 2       
Na de preek:               Ps. 16: 4      
Slotzang:                     Ps. 138: 2 en 4   

 
terug