"Brood voor de buurt" Project

"Brood voor de buurt" Project

Dit project van de IZB wordt onder andere door onze gemeente ondersteund. Hier wat meer achtergrondinformatie.

De Bethlehemkerk ligt in een keurige wijk voor de gegoede middenklasse.
Waar de protestantse gemeente in de Hofstad elders de broekriem stevig moet aanhalen (de bezuinigingen voorzien in meer dan een halvering van het aantal predikantsplaatsen van 15 naar 8), ontspringt de Bethlehemkerk de dans. In 2011 zijn twee predikanten bevestigd: ds. Laurens Jan Vogelaar als nieuwe gemeentepredikant en Ad, als missionair predikant. Ze werken nauw samen.
Over missionair draagvlak in de gemeente heeft Ad gelukkig niet te klagen. ‘Er is veel bereidheid. Vergis je niet: kerk-zijn in de context van een grote stad vraagt een heldere keuze. De gemeenteleden gáán ervoor. Wel vragen ze toerusting. Kort na mijn aantreden heb ik de aanwezigen tijdens een gemeenteavond gevraagd om eens een ongelovige uit hun omgeving in gedachten te nemen. Wat zou jij kunnen doen om die persoon in aanraking te brengen met het evangelie? En wat moeten we als kerk doen om je daarbij te helpen? Toen bleek dat ze behoefte hadden aan gesprekstraining. We hebben de IZB-cursus ‘Gunnend Geloven' aangeboden. Als er nu eens 10 deelnemers komen, zou dat al mooi zijn, dacht ik. Het werden er 42. Dat ervaar ik als een overvloedige verhoring van mijn gebed. En onmiddellijk denk ik daarbij: Dat gebeurt niet zomaar. God wil deze mensen gebruiken in zijn dienst. Dat geeft mij wel de verantwoordelijkheid te zoeken naar goede wegen om hen in te zetten.'
‘Het werken in Den Haag heeft me een scherper zicht gegeven op wie God is', vertelt Ad. ‘Hij is zoveel breder, zijn liefde gaat zoveel dieper dan ik ooit had gedacht. In deze gemeente ontmoet ik mensen die een ruig verleden hebben, waarin ze veel hebben uitgespookt waar God op z'n zachtst gezegd niet blij van wordt. Nu zijn ze ambtsdrager of op een andere manier zeer betrokken gemeentelid. Door hun getuigenissen ben ik opnieuw diep onder de indruk geraakt van de liefde van God. ‘
Tweede les: ‘Je kunt dit werk niet doen zonder gebed. Zeker, ook voor mijn werk als docent heb ik dagelijks gebeden, maar ik ervaar hier nog meer onze afhankelijkheid. Tijd nemen voor gebed is de basis van alles in de agenda. In een kennismaking met mijn nieuwe collega, de wijkpredikant van de Bethlehemkerk, hebben we dat meteen afgesproken, om geregeld tijd te nemen om voor elkaar, de gemeente en elkaars werk te bidden.'
 
Missionair werker
Ad Vastenhoud heeft een verleden als docent wiskunde; daarvóór werkte hij 7 jaar in het bedrijfsleven als tekenaar-constructeur. Daarnaast was hij altijd actief in kerkenwerk, onder andere als jeugdouderling. Ook was hij gedurende lange tijd betrokken bij het zendingswerk in Antwerpen.
Ad Vastenhoud richt zich vooral op het missionaire werk (70%), maar verricht ook arbeid in de gemeente (30%). De wijkpredikant, ds. Laurens Jan Vogelaar, werkt op zijn beurt 70% van zijn dienstverband in de gemeente en 30% ten behoeve van het missionaire werk (30%). Op die manier kunnen beide predikanten nauw met elkaar optrekken en elkaar aanvullen.
De benoeming van Vastenhoud is mede gefinancierd dankzij bijdragen van fondsen als bijvoorbeeld de Maatschappij voor Welstand en de Vereniging Elim.
Eltheto - het nieuwe wijkcentrum naast het kerkgebouw -  wordt  meer en meer uitvalsbasis voor het missionaire werk gericht op de buurt. Er is een grootschalig buurtonderzoek gehouden, het missionaire werk in de wijk wordt daarop afgestemd.
De gemeente krijgt veel contact met zoekers. Momenteel zijn er al weer 9 mensen die hebben aangegeven in contacten, dat ze mee willen doen aan een Alpha-cursus. (Start in april). Andere conclusie is dat de buurt door het vernieuwde Eltheto dichterbij is gekomen voor gemeenteleden. Er komt  meer focus op de activiteiten gericht op de buurt. Momenteel overweegt de kerkenraad om een missionair diaconaal ouderling te benoemen voor het werk rond Brood voor de buurt, omdat vooral diaconale noden meer op het bordje komen van de gemeente. Eltheto krijgt mogelijk daardoor ook meer een diaconale functie.
Vanuit het project is aan activiteiten ondernomen:
• Alpha-cursus is gestart in september met 11 deelnemers.
• De eerste After-alpha is iets later van start gegaan met 15 personen: eigen programma van tien avonden. Mensen vragen om meer achtergrond informatie, de weg naar aanhaken bij de gemeenschap duurt langer. Op dit moment in afronding.
• Youth-alpha is voor de eerste keer georganiseerd in het najaar 2012. Eerst is begonnen vooral met eigen jongeren, in het tweede deel van het catecheseseizoen. Enkelen hebben een vriend of medescholier meegenomen die niet bij de kerk of geloof betrokken was. Op dit moment in afronding.
• Kerstlessen met de basisscholen, kleinschaliger dan het ‘Paaslesproject'. 130 kinderen in het kader van een kennismaken met elkaars geloof waren in de kerk voor een programma rond Kerst. (Op initiatief van een P.C. basisschool en een Hinduschool)
• Kerstavonddienst was dit jaar heel goed bezocht, kerk was te klein, met veel goede gesprekken.
• Oudejaarsavond, voor het eerst vanuit Eltheto. Mensen uit de buurt bleven veel langer hangen dan voorgaande jaren.
• Voorbereidingen voor The Passion.

Nog meer weten over dit project? Kijk op https://www.project1027.nl/project/brood-voor-de-buurt/

Intervieuw Ds. Vastenhout uit het RD:
http://www.rd.nl/kerk-religie/wiskundedocent-nu-predikant-in-haagse-bloemenbuurt-1.1359727

 
December 2017- Voorbede December 2017- Voorbede
lees meer »
 
Samenvatting toerustingsdag Project linken Samenvatting toerustingsdag Project linken

Verslag van de ontmoeting op 29 oktober 2016 in de Bethlehemkerk den Haag.
Aanwezig: Gemeenteleden en Kerkenraadsleden vanuit Wilnis, Putten,
Hardinxveld-Neder/Giessendam en Kinderdijk-Middelweg. Doel: bespreken Project met en voor elkaar.

 

lees meer »