Rosh Hasjana (Joods Nieuwjaar) Rosh Hasjana (Joods Nieuwjaar)
30 september en 1 Oktober begint het jaar 5780. Rosj Hasjana valt in de herfst, gewoonlijk in september of oktober. Het opent een gloednieuw kalenderjaar voor Joodse mensen. Maar Rosj Hasjana is niet alleen het Joodse Nieuwjaar, het is ook wat Joodse mensen Jom Hadin noemen, de Oordeelsdag.

Volgens de overlevering bestaat er in de hemel een bepaald boek, waarin alle daden van alle mensen staan geschreven. Aan de ene kant de goede daden en aan de andere kant de slechte. Joodse mensen geloven dat God speciaal op Rosj Hasjana in dit Symbolische boek kijkt en het gedrag van iedereen afzonderlijk in het afgelopen jaar bestudeert. Is hij/zij een goed mens geweest? Heeft hij geprobeerd behulpzaam te zijn? Heeft hij/zij iemand gekwetst, zonder dat hij het wist?
God bestudeert zo alle daden van de mens. De volle tien Hoogheilige Dagen blijft het hemelse boek geopend. Als de zon ondergaat op Jom Kippoer tekent God het op of Hij schrijft in wat ieders lot in het komende jaar zal zijn.

Omdat het lot van de mens met bezegeld is vooraleer Jom Kippoer ten einde loopt, proberen Joodse mensen vanaf Rosj Hasjana betere mensen te worden. Zij proberen tot inkeer te komen, dat wil zeggen, zij trachten zich alles te herinneren wat zij in hun leven verkeerd hebben gedaan, om dan hun leven te kunnen beteren. Door hun berouw hopen zij ingeschreven te worden voor een beter leven.
Dit zorget voor een heel ernstige tijd. Omdat Rosj Hasjana zo'n heilige tijd is, brengen Joodse mensen vele uren biddend in de synagoge door. Veel Joden dragen dan eenvoudige witte kleren. De gebeden die zij zeggen uit een speciaal Rosj Hasjana gebedenboek, zijn als gedichten geschreven. Soms worden ze als liederen gezongen. Dezelfde sjofar die in de maand Eloel iedere morgen éénmaal werd geblazen, klinkt meer dan honderd keer op de dagen van Rosj Hasjana.
terug