UMOJA werkgroep

UMOJA werkgroep
UMOJA  (= SAMEN ÉÉN) is de naam van de kerkrelatie die de Hervormde Gemeente Wilnis sinds augustus 2011 heeft met de Redeemed Gospel Church (Motherchurch) van Mathare in Kenia. Deze kerk staat midden in de sloppenwijk van Mathare Valley aan de noord-oost kant van Nairobi.
 
Het doel van deze kerkrelatie is drieledig :
De wederzijdse bemoediging in de volharding van het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus en het van elkaar leren om te leven in vertrouwen op God overeenkomstig Zijn Woord.
Het ondersteunen van de Motherchurch in hun hulpverlening aan de bewoners van de krottenwijken van Mathare Valley.
Het versterken van het werelddiakonale bewustzijn van de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Wilnis.
 
De predikant van de Motherchurch van Mathare,  pastor Joel Gitahi en zijn vrouw Magdaline, hebben in 2012 en in 2016 onze gemeente bezocht. Naast toeristische uitstapjes en kennismaking met Nederland hebben zij verschillende bijbelstudie en andere kerkelijke bijeenkomsten bijgewoond. Pastor Joel heeft tijdens beide bezoeken gepreekt tijdens de zondagsdienst. Op deze wijze hebben vele gemeenteleden kunnen kennis maken met de warmte en standvastige vertrouwen in God van pastor Joel Gitahi en zijn vrouw Magdaline.

In 2013 en in 2018 hebben een aantal gemeenteleden een tegenbezoek gebracht en hebben o.a de kerk en de sloppenwijken bezocht. Tijdens het eerste bezoek waren zij ook getuigen van de opening van het WILMA trainingsinstituut. Na een aantal vruchtbare jaren is in het laatste bezoek van 2018 gebleken dat de stroomvoorziening steeds meer verslechterd, waardoor er in het WILMA trainingsinstituut nauwelijks tot geen lessen meer konden plaats vinden. Als gemeente van Wilnis hebben we in samenspraak met dominee Joel en zijn vrouw Magdaline gekeken hoe dit verbeterd kan worden.

In december 2019 en januari 2020 zijn de werkzaamheden gestart voor het installeren van een generator en zonnepanelen, die de stroomvoorziening voor zowel het WILMA trainingsinstituut en de waterput zullen gaan leveren. Klik Hier voor de foto's van de werkzaamheden.
Nieuwe updates rondom de stroomvoorziening en de gezondheid van dominee Joel kunt u lezen in de komende kerkbladen en zendingsnieuwsbrieven.
 
terug