Kerstecho

Kerstecho

Op zondag 11 december a.s. wordt de kerstecho uitgereikt. Het thema is dit jaar: ‘tussen HOOP en vrees’. Ook dit  jaar hebt u/jij weer de gelegenheid om  buren, kennissen of familieleden mee te laten delen in het geloof. U/jij doet toch ook dit jaar weer mee met de verspreiding ervan? Ook op deze manier kunnen we kerk zijn in de buurt. Daarnaast willen we u en jou vragen om dit evangelisatiewerk ook in uw gebed op te dragen.
 

 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp ‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

Als gemeente willen we graag gastvrij zijn en open staan voor mensen uit de buurt. We ontmoeten elkaar echter nauwelijks. Elke dinsdagmorgen staan de deuren van de Roeping van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen binnenlopen voor een kop koffie of thee, ontmoeting en gezelligheid.

U kunt gewoon zomaar komen aanwaaien voor een praatje en een stukje gezelligheid. Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Weet u iemand in de omgeving die er eigenlijk eventjes uit zou moeten, dan is dit ook een mooie gelegenheid. Ook ideaal trouwens als het eigenlijk nog wat te vroeg is om de kinderen van school op te halen.

Contact: (verander punt!)

 
Mini Kerstmarkt Mini Kerstmarkt

We verkopen binnenkort weer allerlei geschenkartikelen en kerststukjes. De opbrengst hiervan is voor het Umoja project (Wilma trainingscentrum in Nairobi Kenia). U komt toch ook even een kijkje nemen voor het goede doel? Dit kan op: vrijdag  9 december van 18.30 uur tot 21.00 uur, zaterdag 10 december van 9.00 uur tot 15.30 uur en woensdag 14 december van 11.00 uur tot 17.00 uur. De mini kerstmarkt is aan de Beatrixstraat 8, 3648 BX Wilnis. Voor inlichtingen kunt u bellen met de fam. Bos op tel.nr 0297-283566.
 

 
Voorbereiding vacaturetijd: aanbevelingen Voorbereiding vacaturetijd: aanbevelingen

Adventsweken zijn weken van verwachting, waarin de komst en wederkomst van onze Heere en Heiland een belangrijke plaats innemen. Voor ons als gemeente en predikant zijn het ook weken van toeleven naar en voorbereiden op afscheid nemen van elkaar. Juist nu mogen we elkaar veel ontmoeten, aan Jezus voeten, in de diensten. Dat is een voorrecht. Ondertussen nemen ook de voorbereidingen op de komende vacaturetijd een aanvang. In dat kader worden gemeenteleden uitgenodigd om uw aanbevelingen in te dienen van personen die voor beroeping in aanmerking komen. U kunt uw aanbevelingen schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba tot en met donderdag 12 januari 2017. Neemt u de tijd om dit biddend te overwegen.

 

 
Zondagsschool kerstviering Zondagsschool kerstviering

Beste kinderen, ouders en belangstellenden. Op tweede kerstdag 26 december om 10.00 uur is er de kerstviering van de zondagsschool in de kerk. We vinden het altijd heel fijn om dit met de hele gemeente te vieren. Er zal veel gezongen worden, met en door de kinderen en we luisteren naar verhalen en declamaties. Bent u er ook bij? Van harte welkom! Hartelijke groeten van de leiding
 

 
Friedenstimme Kerstgroetactie 2016 Friedenstimme Kerstgroetactie 2016

Vanaf zondag 4 december zijn er kerstkaarten en leespakketten bij de deuren van de kerk. Doet u ook weer mee met het verzenden van deze kaarten? Uw deelname is heel waardevol.
Hierdoor wordt in korte tijd heel veel evangelisatie-materiaal verspreid tot in de meest afgelegen gebieden van de voormalige Sovjet-Unie. Russische christenen kijken hier met verlangen naar uit!!
Zie ook de website van Friedensstimme: www.friedensstimme.nl
Wilt u ook voor hen bidden?  
Hartelijk dank voor uw deelname! Namens commissie voor zending en werelddiaconaat.
 

 
Hulp gevraagd voor de VBW op 17 December

Hulp gevraagd voor de VBW op 17 December

Nog even ter herinnering: 17 December komt er een prachtig VBW kinderkerstfeest. Hiervoor hebben we nog een vuurschaal of een flinke Barbeque (niet op gas) nodig.
Als wij er van u een aantal mogen lenen, heel graag. Verder zou het ook fijn zijn als er nog een paar mensen komen helpen met flyeren, klaarzetten van materialen, assistentie bij de partyhapjes of helpen bij de spelletjes en natuurlijk het opruimen. U kunt of de barbecue, en/of uzelf opgeven bij: Nelleke van Kreuningen, Celia Vis, Andre Visser. Vele handen maken licht werk, we zien u of jou er graag bij.

 
Kerstavond 24 December

Kerstavond 24 December

Op zaterdag 24 december a.s. wordt er in de hervormde gemeente van Wilnis weer de jaarlijkse kerstzangdienst gehouden. Het thema is dit jaar: ‘Woord en Licht’ en de meditatie wordt verzorgd door Kees Kersbergen. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door het kinderkoor Ismaël o.l.v. Angela Strubbe en het Christelijk Koor Hiddai o.lv. Wim van Dijkhuizen. De avond begint om 19.00 uur. Allen heel hartelijk welkom om te komen luisteren en mee te zingen! Na afloop bent u/jij ook weer welkom in ‘De Roeping’ voor napraten met drinken en wat lekkers.
 

 
Afscheid Familie Veerman Afscheid Familie Veerman

Op de avond van 19 Januari DV. nemen we als gemeente afscheid van Ds. Veerman en zijn gezin. U en jij bent van harte welkom in gebouw de roeping. Verdere informatie volgt nog.

 
Afscheid van Ds.Veerman Afscheid van Ds.Veerman

De afscheidsdienst van ds. Veerman en zijn gezin is vastgesteld op D.V. zondagmiddag 22 januari. Inmiddels is de kerkenraad bezig om diverse werkzaamheden (pastoraat, preken, catechese, kring e.d.) in te vullen. Wilt u de broeders van de kerkenraad gedenken in uw gebed zodat zij met wijsheid beslissingen kunnen nemen.
 

 
Ouderenmiddagen Ouderenmiddagen

Van september tot mei is er twee keer per maand een ouderenmiddag. De eerste keer van de maand worden allerlei spelletjes gedaan en de tweede bijeenkomst wordt gevuld met een spreker, vertoning van dia’s of iets dergelijks. Iedereen is van harte welkom. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, alleen wordt een bijdrage gevraagd  in het koffiebusje voor de thee en koffie met een lekker koekje. De bijeenkomsten worden gehouden in ‘de Roeping’ van 14.30 u tot 16.30 u. In de kerkbladen van Hervormd en Gereformeerd in Wilnis worden de middagen vermeld.

U bent van harte welkom, tot ziens op de ouderenmiddag!
Het ouderencomité.
 

 
Nieuwsbrief uit den Haag Nieuwsbrief uit den Haag

Dit is de eerste nieuwsbrief vanuit de Bethlehemkerk in den Haag. Het evangelisatiewerk daar wordt onder andere door onze gemeente ondersteund.
Een omschrijving van diverse activiteiten die deze gemeente mag doen in de hoofdstad van ons land. klik Hier om de nieuwsbrief (pdf) in te zien.