Kwartaalblad Solitudo Kwartaalblad Solitudo


 Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde ervan staat ons kerkzegel.Het randschrift op het zegel luidt “Sigilium Ecclesiae Wilnensis”, het zegel van de gemeente Wilnis dus en vervolgens “Solitudo Florebit Ut ilium” hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn (wildernis – Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium – lelie – roos).

Wilt u meer weten over het ontstaan en de geschiedenis van deze roos, dan kunt u dat terugvinden onder het hoofdstuk Over ons / Kerkzegel

“Solitudo”
is een uitgave van de:
Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

“Solitudo” wordt op elke eerste of tweede zondag van het kwartaal uitgereikt.
Als u de inhoud van de website hiermee vergelijkt zult u merken dat er hier en daar een en ander is weggelaten. DIt heeft te maken met privacy. Mocht u toch een papieren Solitudo willen hebben dan zijn er altijd nog wel een aantal beschikbaar bij de koster, of onder de toren. 

 
Oktober 2018 Oktober 2018

Klik Hier om de Solitudo van Oktober 2018 te lezen

 
Juli 2018 Juli 2018

Klik Hier om de Solitudo van Juli 2018 te lezen

 
April 2018 April 2018

De Solitudo van April 2018 staat op de website. Klik Hier om de Solitudo te lezen. Bij de digitale versie zijn trouwens hier en daar stukken tekst weggelaten in verband met privacy.

 
Solitudo Januari 2018 Solitudo Januari 2018

Begin Januari 2018 is weer de nieuwe Solitudo uitgedeeld met allerlei wetenswaardigheden uit onze gemeente. Hier op klikken.