Kwartaalblad Solitudo

Kwartaalblad Solitudo

 Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde ervan staat ons kerkzegel.Het randschrift op het zegel luidt “Sigilium Ecclesiae Wilnensis”, het zegel van de gemeente Wilnis dus en vervolgens “Solitudo Florebit Ut ilium” hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn (wildernis – Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium – lelie – roos).

Wilt u meer weten over het ontstaan en de geschiedenis van deze roos, dan kunt u dat terugvinden onder het hoofdstuk Informatie -> Kerkzegel

“Solitudo”
is een uitgave van de:
Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

“Solitudo” wordt op elke eerste of tweede zondag van het kwartaal uitgereikt.
Als u de inhoud van de website hiermee vergelijkt zult u merken dat er hier en daar een en ander is weggelaten. DIt heeft te maken met privacy. Mocht u toch een papieren Solitudo willen hebben dan zijn er altijd nog wel een aantal beschikbaar bij de koster, of onder de toren. 
 
Solitudo's lezen Solitudo's lezen
Een aantal Solitudo's staan hieronder ter inzage

Klik Hier voor de Solitudo van Januari 2023
Klik Hier voor deSolitudo van April 2023
Klik Hier voor de Solitudo van Jul 2023
Klik Hier voor de Solitudo van Oktober 2023