Kwartaalblad Solitudo Kwartaalblad Solitudo

 Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde ervan staat ons kerkzegel.Het randschrift op het zegel luidt “Sigilium Ecclesiae Wilnensis”, het zegel van de gemeente Wilnis dus en vervolgens “Solitudo Florebit Ut ilium” hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn (wildernis – Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium – lelie – roos).

Wilt u meer weten over het ontstaan en de geschiedenis van deze roos, dan kunt u dat terugvinden onder het hoofdstuk Informatie -> Kerkzegel

“Solitudo”
is een uitgave van de:
Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

“Solitudo” wordt op elke eerste of tweede zondag van het kwartaal uitgereikt.
Als u de inhoud van de website hiermee vergelijkt zult u merken dat er hier en daar een en ander is weggelaten. DIt heeft te maken met privacy. Mocht u toch een papieren Solitudo willen hebben dan zijn er altijd nog wel een aantal beschikbaar bij de koster, of onder de toren. 
 
Solitudo Juli 2020 Solitudo Juli 2020
Klik Hier om deze Solitudo te lezen.
 
Solitudo April 2020 Solitudo April 2020
Klik Hier om deze Solitudo in te zien.
 
Solitudo Oktober 2019 Solitudo Oktober 2019
Klik Hier om de Oktober uitgave van Solitudo in te zien. Weetjes en gebeurtenissen uit de gemeente.