Nieuws van de Classis Nieuws van de Classis

Samen zijn we kerk in de classis Utrecht

Samen zijn we kerk. Dat is het principe van onze Protestantse kerk. God fluistert onszelf in het oor, dat wij samen verder mogen: als God en mens en als mensen onderling. God zelf heeft daartoe de kerk geroepen samen kerk te zijn.  Niet als toevallig samenkomende mensen maar als gemeenschap roept God ons samen om Zijn woord te horen.

De protestantse kerk kiest op grond van Gods wens tot relatie ook voor relaties tussen gemeenten. De relatie tussen gemeenten krijgt als eerste gestalte in de classis, een regionaal orgaan dat gemeenten samenbindt. Zo is er ook de classis Utrecht. Zij bindt zo’n 160 gemeenten in de provincie Utrecht en enkele daarbuiten. In de classis fungeert de classicale vergadering als vergadering vanuit de gemeenten. De classicale vergadering stimuleert het samen leven van gemeenten en is een schakel tussen gemeente en synode, het hoogste gezag van onze kerk.

De classis komt naar de gemeenten toe. Elke vier jaar bezoekt de classispredikant elke gemeente. Zij zoekt daartoe contact met de gemeenten. 

Daarnaast is er de ring. De voormalige classis Breukelen waartoe onze gemeente behoorde, is in 2018 opgegaan in de classis Utrecht. Samen met nog 5 andere voormalige classis in de provincie Utrecht is er 1 classis gevormd.
Eén van de afgevaardigden naar de classis is ouderling Stam.

Meer informatie vindt u rechtstreeks op https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/thuis/ 

De ring probeert tweemaal per jaar een bijeenkomst te beleggen, met een aansprekend thema, die gemeenten bij toerbeurt verzorgen. Dit om de contacten tussen de gemeenten te onderhouden. Deze avonden zijn toegankelijk voor alle belangstellenden. Ook vindt u op deze pagina nieuwsbrieven van de classispredikant
 

 
Nieuwsbrieven van de Classis Nieuwsbrieven van de Classis
Klik Hier voor de nieuwsbrief van Oktober 2022
Klik Hier voor de nieuwsbrief van November 2022
Klik Hier voor de nieuwsbrief van December 2022
Klik Hier voor de nieuwsbrief van Januari 2023
Klik Hier voor de nieuwsbrief van februari 2023
Klik Hier voor de nieuwsbrief van maart 2023
Klik Hier voor de nieuwsbrief van april 2023
Klik Hier voor de nieuwsbrief van mei 2023
Klik Hier voor de nieuwsbrief van juni 2023
Klik Hier voor de nieuwsbrief van augustus 2023
Klik Hier voor de nieuwsbrief van september 2023
Klik Hier voor de nieuwsbrief van oktober 2023
Klik Hier voor de nieuwsbrief van november 2023