Info Zending en Nieuwsbrieven Info Zending en Nieuwsbrieven
Onder het kopje Nieuwsbrieven plaatsen we informatie over Zendingsprojecten, activiteiten, berichten en ontwikkelingen die er zo nu en dan zijn rond zending en evangelisatie. Hier zijn deze bij elkaar gevoegd.
 
Blog Familie Vogelaar in Indonesië

Blog Familie Vogelaar in Indonesië
Lees Hier de laatste nieuwsbrief van November 2023 van de Familie Vogelaar op het Indonesische eiland sulawesi. Dit is een link naar de GZB website: www.gzb.nl/misisulawesi. U kunt zich op deze website ook abboneren op de nieuwsbrieven. Ook via facebook kunt u zelf de gebeurtenissen volgen: www.facebook.com/laurens jan vogelaar.
 
 
Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven
Klik Hier voor de zendingsbrief van Juli 2023
Klik Hier voor de zendingsbrief van Oktober 2023
 
Familie Matze in Namibië Familie Matze in Namibië
18 December 2022 was de afscheidsdienst van de familie Matze. De weken daarna hebben zij besteed bij familie in Putten en later in Duitsland. Dit om rustig afscheid te kunnen nemen van geliefden en om samen als gezin zich voor te bereiden op de grote reis. Op maandag 16 januari is de familie Matze vertrokken naar Namibië. Na een lange vlucht zijn ze veilig geland en werden ze warm onthaald door Gijsbertha Schouten. Momenteel zijn ze aan het wennen, want het is natuurlijk een hele omschakeling. Ook qua weer want in Namibië is het momenteel 40 graden. Wilt u de familie Matze ondersteunen in hun werk? Dat kan door hen mee te nemen in uw gebed. Dit wordt zeer gewaardeerd. Ook zijn Kees en Linda financieel geheel afhankelijk van giften. Daarom is ook iedere gift meer dan welkom! U kunt uw gift overmaken naar NL40 RABO 0314 6894 51 t.n.v Light for the Children NL. De stichting heeft een ANBI status en dus zijn giften aftrekbaar. Wilt u maandelijks doneren? Dan kunt u dit zelf instellen in uw bankomgeving. Om de familie Matze vanuit Nederland te ondersteunen is er een thuisfrontcommissie opgesteld welke bestaat uit Jerry Matze, Marleen Ariesen, Agaath Visser, Corstian Leeflang en Melane de Haan. Als u vragen of ideeën heeft, dan kunt u deze mailen naar tfcfam.matze#lightforthechildren.nl of bellen naar 06#42013420 (Jerry Matze). Meer informatie over de stichting waar bij Kees en Linda zijn aangesloten, kunt u vinden op www.lightforthechildrennederland.nl. Een hartelijke groet van de Familie Matze en hun thuisfrontcommissie.
 
UMOJA werkgroep

UMOJA werkgroep
UMOJA  (= SAMEN ÉÉN) is de naam van de kerkrelatie die de Hervormde Gemeente Wilnis sinds augustus 2011 heeft met de Redeemed Gospel Church (Motherchurch) van Mathare in Kenia. Deze kerk staat midden in de sloppenwijk van Mathare Valley aan de noord-oost kant van Nairobi.
 
Het doel van deze kerkrelatie is drieledig :
De wederzijdse bemoediging in de volharding van het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus en het van elkaar leren om te leven in vertrouwen op God overeenkomstig Zijn Woord.
Het ondersteunen van de Motherchurch in hun hulpverlening aan de bewoners van de krottenwijken van Mathare Valley.
Het versterken van het werelddiakonale bewustzijn van de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Wilnis.
 
De predikant van de Motherchurch van Mathare,  pastor Joel Gitahi en zijn vrouw Magdaline, hebben in 2012 en in 2016 onze gemeente bezocht. Naast toeristische uitstapjes en kennismaking met Nederland hebben zij verschillende bijbelstudie en andere kerkelijke bijeenkomsten bijgewoond. Pastor Joel heeft tijdens beide bezoeken gepreekt tijdens de zondagsdienst. Op deze wijze hebben vele gemeenteleden kunnen kennis maken met de warmte en standvastige vertrouwen in God van pastor Joel Gitahi en zijn vrouw Magdaline.

In 2013 en in 2018 hebben een aantal gemeenteleden een tegenbezoek gebracht en hebben o.a de kerk en de sloppenwijken bezocht. Tijdens het eerste bezoek waren zij ook getuigen van de opening van het WILMA trainingsinstituut. Na een aantal vruchtbare jaren is in het laatste bezoek van 2018 gebleken dat de stroomvoorziening steeds meer verslechterd, waardoor er in het WILMA trainingsinstituut nauwelijks tot geen lessen meer konden plaats vinden. Als gemeente van Wilnis hebben we in samenspraak met dominee Joel en zijn vrouw Magdaline gekeken hoe dit verbeterd kan worden.

In december 2019 en januari 2020 zijn de werkzaamheden gestart voor het installeren van een generator en zonnepanelen, die de stroomvoorziening voor zowel het WILMA trainingsinstituut en de waterput zullen gaan leveren. Klik Hier voor de foto's van de werkzaamheden.
Nieuwe updates rondom de stroomvoorziening en de gezondheid van dominee Joel kunt u lezen in de komende kerkbladen en zendingsnieuwsbrieven.