Avond met Jasper en Daniëlle Ringoir Avond met Jasper en Daniëlle Ringoir

 Graag herinneren we u aan de ontmoeting met Jasper en Daniëlle Ringoir na de ochtenddienst op DV zondag 21 augustus. Zowel aan het einde van de dienst als daarna in de Roeping willen zij kort iets vertellen over hun roeping om een half jaar op de Africa Mercy in Benin te gaan werken. Omdat zij al een tijdje met onze gemeente meeleven, willen wij hun werk van harte ondersteunen o.a. door de opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk in het vierde kwartaal van 2016 voor dit werk te bestemmen. Aangezien Jasper en Daniëlle al vanaf september aan boord van de Africa Mercy zullen wonen, is het informatiemoment wat naar voren geschoven. Het meeleven kan zo ook heel persoonlijk worden. U bent van harte welkom; de koffie en limonade staan klaar. Meer informatie vindt u in de laatste Solitudo en op www.jasperendanielle.nl.

Commissie voor Zending en Werelddiaconaat
 

 
Mannen van de gemeente Mannen van de gemeente

Geregeld doet onze secretaris een oproep voor nieuwe leden voor onze mannenvereniging. Deze oproep wil ik van harte ondersteunen, als oud-voorzitter en als lid van de vereniging.
Om u erop te wijzen hoe goed het is dat er een mannenvereniging is waar wij om de 14 dagen gelegenheid krijgen om Gods Woord te onderzoeken voor ons persoonlijk leven. Dus mannen, overweeg het nog eens!
Misschien moeten we prioriteiten stellen wat wèrkelijk van nut is, voor ons persoonlijk en voor de gemeente waar wij lid van mogen zijn.
We hopen zo met jong en oud het Woord van de Heere te onderzoeken.
Van harte aanbevolen om mijn zorgen hierover te verlichten!
Hartelijke groet, C.S. Zwarts

 
Solitudo Juli 2016 Solitudo Juli 2016

De nieuwe Solitudo is uit! Heeft u hem (nog)niet gehad? er zijn nog wel een paar exemplaren in de kerk verkrijgbaar. En anders klikt u Hier om het blad digitaal te kunnen lezen. Let wel op, de papieren versie is uitgebreider.

 
Vakantie bijbelstudie Vakantie bijbelstudie

Vanuit de GZB is er een boekje uitgegeven met daarin voor 14 dagen elke dag een Bijbelstudie. Tevens zult u korte stukjes vanuit personen uit allerlei landen kunnen lezen, waarin zij voor hun geloof uitkomen. Klik Hier om dit boekje (in pdf) te openen. Het boekje is ook los verkrijgbaar. Er liggen weer een aantal exemplaren onder de toren om mee te nemen.

 
de VBW is.... afgelopen

de VBW is.... afgelopen

In 2016 is voor de 36e keer namens onze gemeente een grote blauwe tent in het Speelwoud neergezet. Helaas, het is voorbij. Maaar, u kunt nog even nagenieten door naar de foto's te kijken.  klik Hier om de foto's nog te kunnen bekijken. Er zijn foto's van dinsdag, woensdag (nu ook de vrouwenmiddag!) en vrijdag geplaatst.
 

 
Kwartaalcollecte: Project Brood voor de buurt Kwartaalcollecte: Project Brood voor de buurt

Dit jaar is de derde kwartaalcollecte bestemd voor de doorstart van het missionair project ‘Brood voor de buurt’ in de Bethlehemkerkgemeente Den Haag. Aan het einde van dit kwartaal hopen we Ds. Vastenhout weer te ontmoeten met een gemeenteavond. Hou deze datum (12 oktober) dus open in uw agenda's.

De IZB en de Bethlehemkerkgemeente zijn in 2011 begonnen met het programma ‘Brood voor de Buurt’, een missionair project doel om zoekers, niet- en randkerkelijken in de wijk te bereiken met het evangelie. Onder leiding van ds. Ad Vastenhoud, missionair predikant, is met hulp van vrijwilligers een scala aan activiteiten opgezet. Het wijkgebouw ‘Eltheto’, naast de Bethlehemkerk, is uitgegroeid tot een herkenbare ontmoetingsplek in de wijk. Er is een inloopochtend, een (pastoraal) spreekuur, er zijn open maaltijden, het mamacafé Kiddie & Coffee (ook voor papa’s) en Alpha-cursussen. “We zien dat God dit werk zegent”, zegt missionair ouderling Meint Smith van de Bethlehemkerkgemeente. “Op de Alpha-cursussen die sinds de aanstelling van ds. Vastenhoud twee keer per jaar vol zitten bijvoorbeeld, zien we God aan het werk met mensen. Het project heeft ook veel betekenis voor het missionair bewustzijn binnen de gemeente. Het is mooi dat we door kunnen.”

De Bethlehemkerkgemeente is een wijkgemeente van buitengewone aard. De gemeente is enerzijds een wijkgemeente als alle andere. Maar de gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor een bepaald geografisch deel van de Protestantse gemeente van Den Haag. De Bethlehemkerk is een gemeente voor de hele stad. Het is onze wens en ons gebed dat de Bethlehemkerk voor u en jou een thuis is. Een plaats waar u zich met Gods Woord en in Zijn nabijheid vertrouwd en thuis weet. Een plaats waar u nieuwe mensen ontmoet om samen gemeente te zijn. Een plaats waar het mogelijk is om door diensten en activiteiten vernieuwd te worden, en vertrouwd te raken met wat God op Zijn hart heeft. Zodat u leert Zijn liefde weer uit te delen aan hen voor wie dit nog nieuw is. Onze identiteit? We staan voor de verdediging en verspreiding van de waarheid in de Protestante Kerk, zoals die wordt voorgestaan door de Gereformeerde Bond. Tegelijk hechten we eraan om vooral een hervormde gemeente te zijn en te blijven binnen de PKN. Een gemeente die openstaat voor iedereen die zich bij ons thuis voelt.

Filmpje met een getuigenis, ter informatie: https://www.youtube.com/watch?v=I0h0SoUa9IA

 

 
DE CSFR – ONTMOETING, OVERTUIGING EN ONTPLOOIING DE CSFR – ONTMOETING, OVERTUIGING EN ONTPLOOIING

Beste aankomende student,
Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je de studie kunt doen die bij jou past en je steeds zelfstandiger wordt. Of je nu op kamers gaat wonen of nog niet, lid zijn van een studentenvereniging is een heel mooie aanvulling op je studie en een goede manier om zo veel mogelijk uit je studententijd te halen. Daarom nodigen we je van harte uit om lid te worden van de CSFR!
De CSFR is een christelijke studentenvereniging met negen verschillende disputen: in Amsterdam, Delft, Eindhoven/Tilburg, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Het doel is om christelijke studenten, voornamelijk uit de gereformeerde gezindte, samen te brengen. Op deze manier kun je geloofsverdieping vinden in de Bijbel en de gereformeerde beginselen, en word je voorbereid op je toekomstige verantwoordelijkheid in de kerk en de samenleving. Daarom zijn er op alle disputen bijbelkringen, lezingen en studiekringen. Daarnaast is er tijd voor gezelligheid en studentikoziteit op borrels, weekenden en allerlei andere activiteiten. De CSFR geeft je een studententijd met verdieping, gezelligheid en goede vriendschappen. Kortom, een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen.
Ben je overtuigd en wil je meer te weten komen over de CSFR? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek. waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en erachter kunt komen of de vereniging iets voor jou is.
Voor meer informatie kun je kijken opwww.csfr.nl of mailen naar de Landelijke Publiciteitscommissie (LPC): Voel je welkom om in ieder geval even te komen kijken!

 
Nieuwsbrief uit den Haag Nieuwsbrief uit den Haag

Dit is de eerste nieuwsbrief vanuit de Bethlehemkerk in den Haag. Het evangelisatiewerk daar wordt onder andere door onze gemeente ondersteund.
Een omschrijving van diverse activiteiten die deze gemeente mag doen in de hoofdstad van ons land. klik Hier om de nieuwsbrief (pdf) in te zien.

 
Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus en boekentafel Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus en boekentafel

De zomerperiode is aangebroken en daarbij ook de gewijzigde tijden van bibliotheek en boekentafel.
Vrijdag 15 juli t/m 12 augustus zijn wij alleen 's avonds open
van 19.00 tot 20.00 uur.
Vanaf vrijdag 19 augustus zijn wij weer alleen 's middags open behalve de laatste vrijdag van de maand dan zijn wij en 's middags en 's avonds open. Wij wensen allen een goede zomer toe.

Medewerkers van de bieb en boekentafel.