Bijbeltekst van vandaag Bijbeltekst van vandaag

Uit: DagelijksWoord.nl

 
Israel avond op 27 September Israel avond op 27 September

 Op DV. 27 September organiseren wij een gemeente avond over Israël, onze oudste broeder. Dit ook in het verband met de Israël zondag op 1 oktober. Ds. Overeem heeft een ruime kennis over dit onderwerp en zit in diverse Israël-organisaties. Wij hebben hem op deze avond uitgenodigd om met woord en beeld inzage te geven in het Israël van nu.
U en jij zijn van harte welkom in de roeping, het begint om 20:00
A. Visser/Cie. gemeentebouw

 
Startdag/opening winterwerk Startdag/opening winterwerk

DV zaterdag 16 september is de startdag van het nieuwe seizoen. De invulling van deze dag zal bestaan uit een klusdag o.l.v. de kerkrentmeesters van 9.00 tot 16.00 uur, een BBQ met de gemeente van 17.30 uur tot 19.30 uur, met aansluitend een sing-in in de kerk voor een ieder die God de lof wil toezingen. Het is goed om elkaar na de vakantie periode weer eens te zien en de handen uit de mouwen te steken. We hopen op een mooie dag en een grote betrokkenheid! Hartelijke groet, namens de huiskring van Koos en Corien Bos
 

 
Youth Alpha Wilnis Youth Alpha Wilnis

Alle tieners die in de derde en vierde klas van het voortgezet onderwijs zitten zijn welkom op Youth Alpha. Als team zijn we al met de voorbereidingen bezig en we zien er naar uit om samen met de tieners op avontuur te gaan.  Om steeds meer te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt en vooral wie God voor ons persoonlijk wil zijn en hoe we dan als christenen in de wereld mogen staan.  De kick-off (kennismakingsavond) is op vrijdag 8 september waar we traditioneel beginnen met heerlijke broodjes hamburger. Welkom om 19:00 uur in de Kon. Julianaschool Wilnis. Neem gerust vrienden en vriendinnen mee die benieuwd zijn naar het christelijk geloof.  Contactpersoon: Cindy van Kreuningen (06-83337710)
 

 
Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese

Het komende winterseizoen wordt er weer belijdeniscatechese gegeven. Ds. Van de Ruitenbeek zal deze verzorgen. Graag komt hij in contact met jongeren of ouderen die overwegen om belijdeniscatechese te gaan volgen. Mensen die op zoek zijn naar God zijn welkom. Mensen met de vraag of Hij hun Heere wil zijn eveneens. En wat betekent dat dan in het geloofsleven en in het dagelijkse leven. We starten een zoektocht om meer te weten te komen van de drieenige God. We willen samen een groep vormen en gaan ontdekken wat belijdenis doen inhoudt. Wil je / wilt u graag met elkaar in gesprek over het verlangen om de Heere te dienen? De onzekerheden vanaf onze kant bespreekbaar maken en de zekerheid van Gods beloften steeds meer te leren ontdekken? Als jij / u een mailtje stuurt of belt naar de dominee, kunnen we een afspraak maken over een aantal praktische zaken. In overleg met de groep zoeken we een geschikte avond. Het streven is om in de week van 17 september een geschikte avond te vinden. Het emailadres van ds. Van de Ruitenbeek is: en het telefoonnummer is 0297-776752.
 

 
Verkiezingen kerkenraad Verkiezingen kerkenraad

Per 1 januari 2018 zijn vijf kerkenraadsleden reglementair aftredend. Van hen zijn er drie niet herkiesbaar, te weten de broeders Kool, De Leeuw en Visser. De broeders Vis en Van Zutphen hebben zich herkiesbaar gesteld. Verder heeft broeder Seeleman aangegeven na een ambtsperiode van tien jaar terug te willen treden als wijkouderling. Er ontstaan dus vier vacatures waarvoor in ieder geval een verkiezing moet plaatsvinden, te weten een vacature evangelisatieouderling, een vacature wijkouderling, een vacature ouderling-kerkrentmeester en een vacature diaken. U wordt gevraagd hiervoor namen in te dienen. Daarnaast zijn er twee herkiesbare broeders. Voor hun vacatures vindt alleen een verkiezing plaats als er een of meer andere personen dan de herkiesbare broeders worden aanbevolen door tien of meer belijdende leden. Is dit niet het geval, dan verklaart de kerkenraad de twee herkiesbare broeders als gekozen. Er hoeft voor deze vacatures dan geen stemming plaats te vinden. Alle belijdende leden hebben nu de gelegenheid om aanbevelingen in te dienen. Ieder lid mag per vacature maximaal één naam indienen. Daarbij moet worden vermeld voor welke vacature de naam wordt ingediend. Leest u verder in het kerkblad hoe dit in zijn werking gaat

 
uitnodiging Hiddai uitnodiging Hiddai

De naam Hiddai betekent weergalm/echo van God (2 Samuël 23:30). Graag willen wij door middel van onze liederen een echo zijn van God en een instrument in Zijn Hand om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden.
Het (gemengd) koor is interkerkelijk. We hebben inmiddels een enthousiaste groep van ca. 40 leden. Maar… we zijn altijd op zoek naar nog meer enthousiaste leden.

Hou je van zingen en ligt je leeftijd ergens tussen de 14 en 53 jaar, dan ben je als nieuw lid van harte welkom om samen met ons mee te zingen. Kom ook gerust eens een keer vrijblijvend luisteren en/of meezingen.

Gedurende het winterseizoen staat iedere donderdagavond om 19:45 uur de koffie en thee voor je klaar, waarna we om 20:00 uur beginnen met repeteren. De avonden duren tot 21:30 en staan onder leiding van onze ervaren dirigent van Wim van Dijkhuizen.

Wat doen wij zoal?
De afgelopen seizoenen hebben wij onze medewerking mogen verlenen aan enkele concerten en uitvoeringen. In kerken in de regio tijdens Kerst- en Paasconcerten, op zangavonden inbejaarden- en verzorgingstehuizen en tijdens Vakantieweken van ouderen en gehandicapten, maar ook de Bijlmer-gevangenis waren gelegenheden waar wij mochten optreden. Ook voor het nieuwe seizoen staan er alweer een aantal uitvoeringen op de agenda.
Er staan weer heel wat nieuwe muziekstukken op stapel om te gaan zingen.
Nieuwsgierig?

Het nieuwe seizoen wordt geopend op donderdag 7 September. Locatie: gebouw de roeping, achter de hervormde kerk in Wilnis. Tot ziens!
Het bestuur

Wilt u/jij meer informatie, bel dan gerust één van de bestuursleden:
Gerieke Barreveld, tel. 0294-231509
Jacco Kroese, tel. 0297-261533
Matty Nagel, tel. 0297-288292
Wilma Schreurs, tel. 0348-444441
Nicolien Smit, tel. 0294-234776
 

 

 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp ‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

Vanaf dinsdag 12 September DV. gaan de deuren van de roeping weer open. In de vakantietijd waren we gesloten. Elke dinsdagmorgen vanaf genoemde datum is de Roeping weer van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen zo maar een keertje binnenlopen voor een kop koffie of thee, voor ontmoeting en gezelligheid.

U kunt komen aanwaaien voor een praatje en een stukje gezelligheid. Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Soms wordt er wat geknutseld of ervaringen hierover uitgewisseld. We merken dat u dit uurtje waardeert door te komen! Als u ook eens iemand meeneemt die er ook eventjes uit zou moeten, dan is dit meteen een mooie gelegenheid. Contact: komkoffiewilnis&gmail.com (verander &!)

 
Stichting Timon Stichting Timon

 Pleegouder worden?

Timon gelooft in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis?
 
Op D.V. 7 september wordt in Amersfoort een informatieavond over pleegzorg gehouden. En op 3 oktober in Utrecht, in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65, Utrecht. Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur.
Tijdens de informatieavond krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden kan via: www.timon.nl/pleegouders.

Meer weten over de stichting Timon? Bezoek de website: http://www.timon.nl/

 
Ophalen oud papier

Ophalen oud papier

Al een tijdje zijn er een aantal enthousiaste gemeenteleden die vrijwillig meehelpen met het ophalen van het oud papier. Het is intussen een goed draaiend team geworden. Het brengt voor onze gemeente wat leuks op en je maakt ook nog eens wat mee.. Zie de foto.

 
VBW info VBW info

De VBW is al een hele vakantie geleden.. Er zijn nog een aantal foto's gemaakt die we nog een tijdje laten staan. Om er nog even van te genieten.
Klik Hier voor de VBW bladzijde.
 

 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.

Met ingang van zondag 2 juli zijn onze kerkdiensten ook uitgezonden via “ www.kerkdienstgemist.nl” Let wel, dit zijn nog proefuitzendingen, de oude situatie blijft nog even gehandhaafd. Via deze website is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een mobiele telefoon mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier tevens de mogelijkheid geven dat u via de website financieel kunt bijdragen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente.
De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten)
33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling

 
Beleidsplan 2013-2017 (voorlopig) Beleidsplan 2013-2017 (voorlopig)

U kunt Hier een exemplaar downloaden van de voorlopige tekst van het beleidsplan van de gemeente voor de periode 2018 – 2021. Gemeenteleden kunnen schriftelijke reacties hierop uiterlijk 14 september 2017 indienen bij de scriba (zie voor de gegevens onder ‘contact’). Verdere informatie kunt u lezen in het Kerkblad van 1 juli 2017 en de Solitudo van juli 2017.
 
 

 
Collecte 3e kwartaal

Collecte 3e kwartaal

Het doel waar wij als evangelisatie commissie dit kwartaal uw bijdrage voor vragen is dit jaar de HGJB. Dat kan vraagtekens opwerpen want misschien kunt u de link HGJB en evangelisatie niet zo goed leggen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de VBW dan? Of de Summerschool in de Wittenberg? Of de cursus missionair Tienertijdwerk? Kijk voor meer op de website: https://www.hgjb.nl/
Steeds meer gemeenten ontdekken hun roeping voor de wijk of het dorp waarin ze leven. Christen zijn is niet alleen een zaak van persoonlijk heil, maar ook van uitdelen, doorgeven, dienen, liefhebben, van betekenis zijn, getuigen. Waar de IZB zich vooral op volwassenen richt, Missionair werk onder kinderen en jongeren wordt door de HGJB ondersteund. Onder andere door trainingen en bezinning voor jeugdteams, kerkenraden en medewerkers. Doorgaans gevolgd door een gericht advies. En daar kun je als gemeente mee aan de slag! Aan het einde van het kwartaal proberen we een spreker te laten komen die er van alles over kan vertellen. Houdt de mededelingen hier over in de gaten.
A.Visser

 

 
Foto's van de rommelmarkt Foto's van de rommelmarkt

Het is al weer even geleden, maar Hier staan een aantal foto's die op de rommelmarkt genomen zijn.

 
Berichten uit den Haag Berichten uit den Haag

Klik Hier voor algemene informatie uit den Haag waar het project "Brood voor de buurt", een project van de IZB wordt uitgevoerd, wat onder andere door onze gemeente wordt ondersteund. Af en toe plaatsen we hier een column van Ds. Vastenhout over het evengelisatie werk.

Klik Hier voor de column van Mei
Klik Hier voor de column van April
Klik Hier voor de column van Februari
Klik Hier voor de column van Januari
 

 
Collectebonnen Collectebonnen

Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.

 
Christelijke links Christelijke links

Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen