Bijbeltekst van vandaag Bijbeltekst van vandaag

-- DagelijksWoord.nl

 
Meedoen met Dabar?

Meedoen met Dabar?

Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl. Jaarlijks gaat het om zo'n 450 jongeren, die werken op meer dan 20 campings.
Het diepste motief voor dit werk is Gods liefdevolle betrokkenheid op de wereld, die tot uitdrukking kwam in het leven, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. God gaf zijn Zoon voor de wereld, Hij zond zijn Geest en Hij zendt de christelijke gemeente in de wereld om gestalte te geven aan zijn Koninkrijk.
Kort voor zijn hemelvaart gaf Jezus zijn leerlingen deze opdracht: 'Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' (Matteüs 28:19-20).
Bij Dabar richt deze zending zich in het bijzonder op de mensen die onbekend zijn met het geloof en de kerk, of hiervan vervreemd zijn geraakt. Vanuit de plaatselijke gemeente worden de Dabar-deelnemers uitgezonden om met hun aanwezigheid en activiteiten God present te stellen in het leven van de campinggasten. Zo mogen zij hen uitnodigen tot het ervaren van en het delen in de liefde van God.
Wil je misschien eens een ontzettend zinvolle vakantie samen met andere gemotiveerde jongeren beleven? geef je dan op. Er zijn nog genoeg plaatsen vrij. Website: http://www.dabarwerk.nl/#splash
Promotifilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=TQUUEmm4-ds

 
Vakantie al bekend? Vakantie al bekend?

Voor wie nog geen vakantie heeft gepland, hebben we een aantal links van Christelijke vakanties, reizen, campings enzovoort bij elkaar gezocht. klik Hier om eens een kijkje te nemen.

 
Collectebonnen Collectebonnen

Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.

 
Beroep Beroep

Zondagmorgen 30 april DV, gaat dominee Van de Ruitenbeek in ons midden voor. Een ontmoeting in de eredienst vanwege het uitgebrachte beroep. We zien uit naar een gezegende dienst, samen rond een open Bijbel, onder de verkondiging van het Evangelie. We bidden om een goede voorbereiding, open harten, geestelijke herkenning en het wegvallen van spanningen en van alles wat ons kan afleiden van wat de Heere ons te zeggen heeft. We bidden bovenal om de aanwezigheid en werking van de Heilige Geest. Daarvan weten we ons afhankelijk. Dinsdag 2 mei in de loop van de middag komen dominee en mevrouw Van de Ruitenbeek naar Wilnis. De broeders kerkrentmeesters zijn dan hun gids om hen een beeld te geven van de pastorie, het dorp en de directe omgeving. Dinsdagavond is er vanaf half acht (19.30 uur) een kennismakingsavond in ‘de Roeping’. De avond begint met een algemeen deel, waarin we iets meer te horen krijgen over dominee Van de Ruitenbeek en zijn gezin. Dit deel wordt ook uitgezonden via de kerkradio. Daarna is er gelegenheid voor nadere ontmoeting in kleinere groepjes. In dit alles is ons verlangen dat de Heere Zijn wil bekendmaakt en dat Hij ons als beroepen predikant en roepende gemeente genadig aan elkaar wil doen toekomen door Zijn hand. Wanneer u ds. Van de Ruitenbeek wilt bemoedigen door middel van een kaartje of email volgen hierna de adresgegevens: Zuideveldlaan 12, 4271 XD  Dussen, email: Wilt u het beroepingswerk ook opdragen in uw gebed?
 

 
Rommelmarkt Rommelmarkt

Aankomende zaterdag 6 mei is het eindelijk zo ver. Dan zal de 43ste Wilnisse Rommelmarkt plaatsvinden. Net als andere jaren zal de rommelmarkt om klokslag 9:30 uur geopend worden.
Dan bent u dus weer van harte welkom om alle kraampjes af te struinen. Om 12:00 uur zal het opbieden plaatsvinden met aansluitend de verloting. Om 15:00 uur sluit de rommelmarkt en wordt deze weer opgeruimd.
Wilt u meehelpen en heeft u zich nog niet opgegeven? Spreek Jessica Vos dan even aan en het wordt geregeld. We sorteren tot dinsdag 2 mei, dus tot die tijd kunt u ook nog uw rommel brengen bij de familie Meijers. Wilt u het liever laten ophalen? Geef dan uw spullen op via rommelmarktwilnis.nl of bel naar 06-46 67 20 91 (tussen 18.00 en 20.00 uur) We hopen u en jou 6 mei aanstaande te zien op de 43ste Wilnisse Rommelmarkt!

 

 
Zendingsbussen 2e kwartaal 2017 Zendingsbussen 2e kwartaal 2017

Van april tot en met juni zijn de zendingsbussen bij de uitgangen van onze kerk bestemd voor het werk van Antonie en Cora Treuren in Colombia. Zoals u weet ondersteunen wij als gemeente deze uitzending via GZB-deelgenoten. Antonie en Cora ondersteunen de Presbyteriaanse kerk in Colombia in het verlangen om van betekenis te zijn voor hun omgeving en daarmee te getuigen van Gods liefde voor mensen. Door middel van een training hebben leiders in deze kerken geleerd wat de Bijbel zegt over diaconaat en hebben ze voor hun eigen gemeente een concreet plan gemaakt. Met uw steun aan de uitzending van Antonie en Cora helpt u indirect gemeenteleden in Colombia te getuigen in hun eigen omgeving. Elke week een kleine bijdrage in de zendingsbussen kan zo van grote betekenis zijn. Alvast dank voor uw steun! Op www.geloofincolombia.nl leest u de meest recente berichten. Commissie voor Zending en Werelddiaconaat
 

 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp ‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

Als gemeente willen we graag gastvrij zijn en open staan voor mensen uit de buurt. We ontmoeten elkaar echter nauwelijks. Elke dinsdagmorgen staan de deuren van de Roeping van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen binnenlopen voor een kop koffie of thee, ontmoeting en gezelligheid.

U kunt gewoon zomaar komen aanwaaien voor een praatje en een stukje gezelligheid. Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Fijn dat we merken dat u dit uurtje waardeert door te komen! Weet u iemand in de omgeving die er eigenlijk eventjes uit zou moeten, dan is dit ook een mooie gelegenheid. De laatste tijd duiken er zelfs handwerkjes en knutselklusjes op.. Contact: komkoffiewilnis&gmail.com (verander &!)

 
Christelijke links Christelijke links

Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Geloofsvragen" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er ook een? We horen het graag.

 
Bericht uit den Haag Bericht uit den Haag

Klik Hier voor informatie uit den Haag waar het project "Brood voor de buurt", een project van de IZB wordt uitgevoerd, wat onder andere door de gemeente Wilnis wordt ondersteund.
Klik Hier voor de laatste Column van Ds. Vastenhoud. (Januari 2017)

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen
 

 
Zaaiers gezocht! (VBW) Zaaiers gezocht! (VBW)

Terwijl we nog met winterjassen, sjaals en handschoenen rondlopen, beginnen de voorbereidingen voor de nieuwe VBW al weer. Fantastisch werk: in alle eenvoud aan kinderen vertellen dat leven met God pas echt gelukkig maakt en heel waardevol is! Omdat er zoveel verschillende taken te doen zijn om een VBW goed te laten verlopen, kunnen we praktisch iedereen in de gemeente gebruiken: doeners, denkers, bidders. We ervaren het als een zegen dat er altijd weer zoveel mensen zijn die willen helpen: flyeren, tent opbouwen, (pannenkoeken) bakken, oppassen, voorbereiden, meehelpen, enz. Heel mooi dat we het werk zo met elkaar mogen doen! Daarom willen we een aantal vacatures aan u voorleggen die er al een tijdje zijn en waarvoor we nog steeds mensen zoeken. We zoeken coördinatoren voor de TOS, de poppenkast en voor de VBW als geheel. En verder versterking voor de werkgroepen verwerking en spel. Wilt u deze vacatures in uw gebed meenemen? Neem gerust vrijblijvend contact op met André Visser, Ries Berger of Jopie Verhoek.