Rommelmarkt Rommelmarkt

Aankomende zaterdag 7 mei is het eindelijk zo ver. Dan zal de 42ste Wilnisse Rommelmarkt plaatsvinden. Net als andere jaren zal de rommelmarkt om klokslag 9:30 geopend worden.Vanaf dan bent u dus van harte welkom om alle kraampjes af te struinen. Om 12:00 zal het opbod plaats vinden met aansluitend de verloting. Om 15:00 uur sluit de rommelmarkt en wordt deze weer opgeruimd. Wilt u nog meehelpen en heeft u zich nog niet opgegeven? Spreek Andrea Nagel dan even aan en het wordt geregeld. We hopen u 7 mei aanstaande weer te zien op de 42e Wilnisse Rommelmarkt!
 

 
Gasten bij de rommelmarkt.. Gasten bij de rommelmarkt..

De rommelmarkt heeft al een aantal jaren een kraam voor de Evangelisatie-commissie. Hier delen we allerlei gratis dingen uit aan jong en oud, zoals kleurplaten, ballonnen, zaadjes en leesmateriaal. Helaas moet ik zelf verstek laten gaan deze keer. Vandaar de oproep aan u of aan jou om op deze dag (of een deel er van) mee te doen met dit mooie werk. Af en toe een onverwacht gesprek, blije gezichten bij het uitdelen, wie zou dat nu niet willen? Voor materiaal wordt gezorgd. Aanmelden bij Andre Visser, of schiet mij even aan bij de kerk.

 
Vakantie Bijbel Week 2016 Vakantie Bijbel Week 2016

Op zondag 8 mei hopen we na de dienst het medewerkersformulier uit te delen voor de VBW van komende zomer (DV 12 t/m 15 juli). Een prachtige kans om als gemeente van betekenis te zijn voor kinderen en hun ouders. Kinderen met allerlei verschillende achtergronden komen naar de tent en horen daar wie de Heere Jezus is. Dat Hij leeft en elk mens persoonlijk kent. Het is een voorrecht om hieraan te mogen bijdragen. Thema dit jaar is: ‘Aan tafel…’. Tijdens de VBW zijn er verschillende taken te doen en daarom hopen we dat iedereen in de gemeente een steentje wil bijdragen: voor elk talent is er een klus. Vooral hulp tijdens de ochtendprogramma’s is erg belangrijk. We nodigen daarom nadrukkelijk ook de tieners en jongeren (vanaf 13 jaar) uit om mee te komen helpen. Je kunt bij de VBW invulling geven aan je maatschappelijke stage. Stuur voor 1 juni een mailtje naar of neem contact op met Ries Berger. Op het medewerkersformulier ziet u dat er dit jaar op zaterdag geen kinderochtend is. We hebben hiertoe moeten besluiten omdat het steeds moeilijker wordt om voldoende menskracht te vinden, m.n. volwassenen. Maar die vier dagen die overblijven hopen we voor de kinderen onvergetelijk te maken! U kunt het medewerkersformulier inleveren via de rode bus onder de toren. Graag uiterlijk 22 mei. Alvast dank voor uw betrokkenheid.
 

 
Fietsen en Puzzelen 2e Pinksterdag Fietsen en Puzzelen 2e Pinksterdag

Op 16 mei a.s. (2e Pinksterdag) wordt weer de jaarlijkse en altijd gezellige Fietspuzzeltocht gehouden. Jong en oud, racefiets of elektrische fiets, iedereen kan meedoen om een mooie opbrengst bij elkaar te fietsen voor het UMOJA-project. Hiermee ondersteunen we onze broeders en zusters in Kenia. Bij fietsbaar weer is de start van de tocht vanaf 14.00 uur tot 14.30 bij ‘de Roeping’, waar je je kunt inschrijven en een routekaart kunt ophalen. Deelname kost € 3 per persoon, met een maximum van € 10 per gezin. De route is ongeveer 25 km lang met onderweg een rustpunt waar koffie, thee, fris en ander lekkers te koop zijn. Hier kan ook het antwoordformulier worden ingeleverd. Onder de fietsers met de juiste antwoorden wordt een heerlijke taart verloot.
Deze taart wordt bij u thuisbezorgd. We hopen velen van u te ontmoeten en kijken uit naar een mooie en gezellig fietsmiddag! De Commissie voor Zending & Werelddiaconaat
 

 
Een avond met de Psalmen Een avond met de Psalmen

Christelijk gemengd koor “Hiddai” onder leiding van Wim Dijkhuizen gaat samen met kinderkoor “Ismael” onder leiding van Angela Strubbe op zaterdagavond 21 mei zingen uit de psalmenbundel.
Plaats: Hervormde kerk Wilnis. Tijd: 19:00
Aan het orgel: Leonard Seeleman.
Piano: Kees Matze.
Dwarsfluit: Marjolein Lindhout
Als bezoekers mag u uiteraard meezingen. Er worden liederen met psalmteksten gezongen, psalmen met beurtzang, psalmen op wat andere wijze gezongen en natuurlijk de psalmen zoals u en jij ze kent.
Omdat de psalmen de hele breedte van het menselijk leven bevat is er ook wel wat over te zeggen. Ds. Veerman zal er in het kort iets over memoreren. Maar het belangrijkste is, dat we ze samen zingen. Zingen tot eer van God is minstens zo belangrijk als bidden! Toegang is vrij, bij de uitgang is  een collecte ter bestrijding van de kosten.

 
Dabar camping evangelisatie Dabar camping evangelisatie

Beleef Dabar: Geef je vrije tijd inhoud!
Als je komende zomer een echt avontuurlijke vakantie wilt, schrijf je dan in voor Dabar. Zo gek is dat niet: Elk jaar trekken zo’n 450 jongeren er op uit naar een camping of stad in Nederland, om daar twee weken recreatie- en evangelisatie-activiteiten te organiseren. Met een team leeftijdgenoten verzorg je één of twee weken programma’s voor kinderen, jongeren en ouderen. Zo mag je als getuige van Gods liefde, van betekenis zijn voor anderen. En de ervaring leert, dat het ook tot zegen is van jezelf.
Een overzicht van alle projecten en data is te vinden op www.dabarwerk.nl.  Bij aanmelding kun je aangeven welke camping/stad en periode je voorkeur heeft. Meld je aan en beleef Dabar!

 
Project Brood voor de buurt Project Brood voor de buurt

Doorstart missionair project ‘Brood voor de buurt’ in de Bethlehemkerkgemeente Den Haag.

De Bethlehemkerk in Den Haag stond zondagochtend 17 april om 10.00 uur stil bij de doorstart van het missionaire project ‘Brood voor de buurt’ van de IZB en de Bethlehemkerkgemeente te Den Haag, onder leiding van ds. Ad Vastenhoud. Dankzij een intensieve fondsenwervingsactie legden gemeenteleden, particulieren, bedrijven, fondsen en een aantal kerkelijke gemeenten (waaronder Wilnis, red.) in korte tijd nu al ruim 90 procent van de benodigde 300.000 euro op tafel om het missionaire werk in hun wijk weer voor drie jaar te ondersteunen.
De Bethlehemkerkgemeente en IZB hebben God dank gebracht en  voorbede gedaan voor de nieuwe projectperiode, en voor de mensen die we hopen te bereiken.

Missionair project
De IZB en de Bethlehemkerkgemeente zijn in 2011 begonnen met het programma ‘Brood voor de Buurt’, een missionair project doel om zoekers, niet- en randkerkelijken in de wijk te bereiken met het evangelie. Onder leiding van ds. Ad Vastenhoud, missionair predikant, is met hulp van vrijwilligers een scala aan activiteiten opgezet. Het wijkgebouw ‘Eltheto’, naast de Bethlehemkerk, is uitgegroeid tot een herkenbare ontmoetingsplek in de wijk. Er is een inloopochtend, een (pastoraal) spreekuur, er zijn open maaltijden, het mamacafé Kiddie & Coffee (ook voor papa’s) en Alpha-cursussen. “We zien dat God dit werk zegent”, zegt missionair ouderling Meint Smith van de Bethlehemkerkgemeente. “Op de Alpha-cursussen die sinds de aanstelling van ds. Vastenhoud twee keer per jaar vol zitten bijvoorbeeld, zien we God aan het werk met mensen. Het project heeft ook veel betekenis voor het missionair bewustzijn binnen de gemeente. Het is mooi dat we door kunnen.”

In de zomer van 2015 kregen gemeenteleden, particulieren, bedrijven, fondsen en kerkelijke gemeenten het verzoek om een vervolg van ‘Brood voor de Buurt’ mogelijk te maken. De reactie was overweldigend. “Wat naar menselijke maatstaven een onmogelijke opgave bleek, is toch gebeurd”, zegt Sjaak van den Berg, algemeen directeur bij de IZB. “Met elkaar zijn we dankbaar dat de gemeente zo ruimhartig heeft bijgedragen. Samen met de steun van bedrijven en fondsen is er voldoende geld en vertrouwen om het project in de komende drie jaar voort te zetten.”

De Bethlehemkerkgemeente is een wijkgemeente van buitengewone aard. De gemeente is enerzijds een wijkgemeente als alle andere. Maar de gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor een bepaald geografisch deel van de Protestantse gemeente van Den Haag. De Bethlehemkerk is een gemeente voor de hele stad. Het is onze wens en ons gebed dat de Bethlehemkerk voor u en jou een thuis is. Een plaats waar u zich met Gods Woord en in Zijn nabijheid vertrouwd en thuis weet. Een plaats waar u nieuwe mensen ontmoet om samen gemeente te zijn. Een plaats waar het mogelijk is om door diensten en activiteiten vernieuwd te worden, en vertrouwd te raken met wat God op Zijn hart heeft. Zodat u leert Zijn liefde weer uit te delen aan hen voor wie dit nog nieuw is. Onze identiteit? We staan voor de verdediging en verspreiding van de waarheid in de Protestante Kerk, zoals die wordt voorgestaan door de Gereformeerde Bond. Tegelijk hechten we eraan om vooral een hervormde gemeente te zijn en te blijven binnen de PKN. Een gemeente die openstaat voor iedereen die zich bij ons thuis voelt.

Filmpje met een getuigenis, ter informatie: https://www.youtube.com/watch?v=I0h0SoUa9IA

 

 
Zendingsbussen 2e kwartaal 2016 Zendingsbussen 2e kwartaal 2016


In januari bezochten Antonie en Cora Treuren onze gemeente en vertelden ze op verschillende momenten over het werk dat ze mede namens ons in Colombia mogen doen. We hoorden dat er de afgelopen twee jaren al veel is gebeurd. Hoewel de meeste mensen in Colombia erg arm zijn, ook in de kerk, verlangen gemeenten ernaar om van betekenis zijn voor hun omgeving en daarmee te getuigen van Gods liefde voor mensen. Door middel van een training leren zij veel over wat de Bijbel zegt over diaconaat maar ook om heel concreet te kijken naar hun eigen talenten en mogelijkheden. Met uw steun aan de uitzending van Antonie en Cora helpt u indirect gemeenteleden in Colombia te getuigen in hun eigen omgeving. Elke week een kleine bijdrage in de zendingsbussen kan zo van grote betekenis zijn. Alvast dank voor uw steun!
Op www.geloofincolombia.nl leest u de meest recente berichten. Bij terugkomst in februari mocht Cora voor haar verjaardag post uit onze gemeente ontvangen. Blij en verrast wil ze jullie bedanken voor deze persoonlijke kaarten en tekeningen. Antonie hoopt 2 mei zijn verjaardag in Colombia te vieren, het zou leuk zijn om ook hem met post uit Wilnis te verrassen. Doet u en jij mee?! Kaarten en tekeningen kunnen tot en met zondag 10 april worden ingeleverd in de roze box onder de toren. Wij versturen ze dan als pakketje richting Colombia. 
We hebben er als gemeente al voor gebeden maar wilt u de kerk in Colombia ook in uw persoonlijke gebed meenemen? Internationaal is het nog niet in het nieuws maar er is een gebied van Colombia (tijdelijk) overgenomen door een gewapende groepering. De regering doet vooralsnog niets en mensen mogen het gebied niet verlaten. Antonie en Cora zitten ver van dit gebied maar kennen de mensen en de kerken daar wel. Voor deze broeders en zusters is het een angstige tijd.
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat.
 

 
Nieuwsbrief UMOJA Februari 2016 Nieuwsbrief UMOJA Februari 2016

Klik Hier als u de nieuwsbrief vanuit MAtahare wilt lezen. Beetje laat maar goed om te zien hoe daar Kerstfeest wordt gevierd. Met een boodschap van Ds. Joël.
Tevens een mooi bericht over het project van de gaarkeuken.