Bijbeltekst van vandaag Bijbeltekst van vandaag

Uit: DagelijksWoord.nl

 
VBW info VBW info

De VBW is achter de rug. Er zijn nog een aantal foto's gemaakt die we nog een tijdje laten staan. Om er nog even van te genieten.
Klik Hier voor de VBW bladzijde.
 

 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.

Met ingang van zondag 2 juli zijn onze kerkdiensten ook uitgezonden via “ www.kerkdienstgemist.nl” Let wel, dit zijn nog proefuitzendingen, de oude situatie blijft nog even gehandhaafd. Via deze website is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een mobiele telefoon mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier tevens de mogelijkheid geven dat u via de website financieel kunt bijdragen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente.
De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten)
33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling

 
Geen KomKoffie in de vakantiemaanden Geen KomKoffie in de vakantiemaanden

Aangezien de verwachting is dat er weinig aanloop zal zijn in de vakantiemaanden, blijft de Roeping op dinsdagmorgen in de maanden Juli en Augustus gesloten. Maar dat is natuurlijk geen probleem voor u als u toch een praatje wilt maken.. Nu heeft u weer wat tijd voor iemand anders.

 
Beleidsplan 2013-2017 (voorlopig) Beleidsplan 2013-2017 (voorlopig)

U kunt Hier een exemplaar downloaden van de voorlopige tekst van het beleidsplan van de gemeente voor de periode 2018 – 2021. Gemeenteleden kunnen schriftelijke reacties hierop uiterlijk 14 september 2017 indienen bij de scriba (zie voor de gegevens onder ‘contact’). Verdere informatie kunt u lezen in het Kerkblad van 1 juli 2017 en de Solitudo van juli 2017.
 
 

 
Collecte 3e kwartaal

Collecte 3e kwartaal

Het doel waar wij als evangelisatie commissie dit kwartaal uw bijdrage voor vragen is dit jaar de HGJB. Dat kan vraagtekens opwerpen want misschien kunt u de link HGJB en evangelisatie niet zo goed leggen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de VBW dan? Of de Summerschool in de Wittenberg? Of de cursus missionair Tienertijdwerk? Kijk voor meer op de website: https://www.hgjb.nl/
Steeds meer gemeenten ontdekken hun roeping voor de wijk of het dorp waarin ze leven. Christen zijn is niet alleen een zaak van persoonlijk heil, maar ook van uitdelen, doorgeven, dienen, liefhebben, van betekenis zijn, getuigen. Waar de IZB zich vooral op volwassenen richt, Missionair werk onder kinderen en jongeren wordt door de HGJB ondersteund. Onder andere door trainingen en bezinning voor jeugdteams, kerkenraden en medewerkers. Doorgaans gevolgd door een gericht advies. En daar kun je als gemeente mee aan de slag! Aan het einde van het kwartaal proberen we een spreker te laten komen die er van alles over kan vertellen. Houdt de mededelingen hier over in de gaten.
A.Visser

 

 
Groet uit Dussen Groet uit Dussen

Een hartelijke groet aan u en jullie vanuit Dussen. In de eerste plaats willen we u en jullie hartelijk danken voor uw gebed en meeleven in de achterliggende periode. We hebben in de periode van het beroep ervaren dat er vanuit Wilnis (en andere plaatsen) voor ons gezin is gebeden. Ook voor de kaartjes vanuit Wilnis willen we u en jullie hartelijk danken. In de tweede plaats merken we dat het nemen van afscheid steeds dichter bij komt. We zijn druk bezig met het overdragen van de werkzaamheden, zodat het gemeentewerk in Dussen en Hank ook door kan gaan. We zijn dankbaar dat we het werk op een goede manier kunnen afronden. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op D.V. zondag 20 augustus. Rond deze datum zal ook de verhuizing naar Wilnis plaats vinden. Zoals u en jij kunt zien wordt er hard gewerkt om dan ook de pastorie gereed te hebben.  In de derde plaats kunnen we melden dat de geplande bevestigings- en intrede datum is vastgesteld op D.V. 10 september. We bidden om gezegende diensten en een goede periode onder Zijn zegenende handen door een krachtige werking van de Heilige Geest. In de vierde plaats willen we u hartelijk groeten vanuit de pastorie in Dussen. Ook namens mijn vrouw en onze kinderen Janita, Margreet, Hanna, Sara en Ardjan.  Ds. M. van de Ruitenbeek.
 

 
Foto's van de rommelmarkt Foto's van de rommelmarkt

Het is al weer even geleden, maar Hier staan een aantal foto's die op de rommelmarkt genomen zijn.

 
Berichten uit den Haag Berichten uit den Haag

Klik Hier voor algemene informatie uit den Haag waar het project "Brood voor de buurt", een project van de IZB wordt uitgevoerd, wat onder andere door onze gemeente wordt ondersteund. Af en toe plaatsen we hier een column van Ds. Vastenhout over het evengelisatie werk.

Klik Hier voor de column van Mei
Klik Hier voor de column van April
Klik Hier voor de column van Februari
Klik Hier voor de column van Januari
 

 
Collectebonnen Collectebonnen

Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.

 
Christelijke links Christelijke links

Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen