Bijbeltekst van vandaag Bijbeltekst van vandaag

Uit: DagelijksWoord.nl

 
Paasvoorstelling VBW Paasvoorstelling VBW

Zaterdag 24 maart is er voor iedereen een paasvoorstelling in de Hervormde Kerk te Wilnis, met een speciaal welkom voor alle kinderen! Voor de voorstelling is er de mogelijkheid om met elkaar te eten en na de voorstelling kunt u buiten nog gezellig napraten bij de vuurkorven. De voorstelling begint om 19.00 uur. Komt u ook? Wilt u meewerken aan de voorstelling? We kunnen nog wat handen gebruiken. Geef u op via de mail ( of bij een van de commissieleden. Het VBW-team 

 
Opnieuw bezoek uit Colombia Opnieuw bezoek uit Colombia

Op zondag 18 maart hopen we in de ochtenddienst bezoek uit Colombia te ontvangen. In het kader van de GZB-dag is een delegatie van de kerk waarvoor ook Antonie en Cora werken, in Nederland en dat is natuurlijk een prachtige kans om hen te ontmoeten. Eén van de predikanten is de motor achter een tweetal opvangprojecten in Bogota waar in totaal 140 van de duizenden kinderen die in grote armoede opgroeien, of zelfs op straat leven, worden opgevangen. Deze kinderen komen vaak uit gebroken gezinnen en hebben nogal eens te maken met geweld en verslaving. Zelfs basale levensbehoeften ontbreken. Als CZWD hebben we nagedacht over een passend cadeau voor onze gasten en kwamen op het idee om voor alle kinderen van de opvangprojecten een setje ondergoed cadeau te geven. Ondergoed is nl. erg duur in Colombia en de kwaliteit is slecht. Onze zoektocht naar een sponsor werd zodanig gezegend dat we voor alle 140 kinderen ondergoed geschonken krijgen! We ervaren dit als heel bijzonder! Over een geschikt cadeau namens onze gemeente zijn we op dit moment nog in overleg. U ontvangt nadere informatie bij de uitgang van de kerk op zondag 25 februari a.s. Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

 
Nieuws van de Alpha cursus

Nieuws van de Alpha cursus

Op 13 februari hebben we de derde avond met elkaar gehad. Het onderwerp op deze avond was... de grote kloof tussen ons en God. Wat we ook doen of proberen, we krijgen dit gapende gat nooit gedicht. ook nu weer hebben we samen een aantal teksten uit het oude en nieuwe testament met elkaar doorgenomen om zo duidelijk te krijgen dat Jezus Christus de enige weg is om over deze kloof heen te komen. Volgende week gaan we hier weer mee verder. De volgende avond is op 20 Februari.
Locatie: De roeping, Julianastraat 12 (achter de Hervormde kerk)in Wilnis.
We beginnen steeds om half acht.

Graag ook uw en jouw gebed om Zegen voor de cursus.

Meer weten over deze cursus?
Kijk eens op: www.alpha-cursus.nl
Contact:

 

 
Beleidsplan 2018-2021 Beleidsplan 2018-2021

Het beleidsplan 2018-2021 is nu na enkele aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld door de Kerkenraad. klik Hier om het beleidsplan in te zien.

 
Uitzending ds. Vogelaar naar Indonesië Uitzending ds. Vogelaar naar Indonesië

Zondagavond 17 december ging ds. Vogelaar bij ons voor. De dienst had als thema ‘Zending anno 2017’. Vanuit verschillende schriftgedeelten werd de bijbelse lijn rondom zending toegelicht.
Hoewel we het ons zelden realiseren, zijn wij zelf christen geworden door het zendingswerk van anderen, vele honderden jaren geleden. En nog steeds worden zendingswerkers uitgezonden. Waarom? Opdat God door alle volken in deze wereld geloofd en geprezen zal worden en de eer ontvangt die Hem toekomt.
Zending anno 2017- 2018 is niet alleen geven maar ook ontvangen want we kunnen leren van de broeders en zusters in andere werelddelen. En ons met elkaar verwonderen over wat God doet in deze wereld. De familie Vogelaar hoopt eind januari te vertrekken naar Indonesië, mede met steun vanuit onze gemeente. U kunt nu al meeleven door gebed voor Laurens Jan, Lourine, Jefta en Febe. Meer over de uitzending en het toekomstige werk kunt u vinden op www.gzb.nl/misisulawesi maar u kunt ook via facebook de voorbereidingen volgen: www.facebook.com/laurens jan vogelaar. Nadere informatie volgt.
 

 
Kerstwandeling 2017 Kerstwandeling 2017

De kerstwandeling van zaterdag 16 december heeft heel wat mensen, jong en oud getrokken. Dankbaar zijn we, dat wij als twee kerken uit Wilnis dit samen konden en mochten doen. De uitstraling hiervan naar buiten en naar binnen toe is van onschatbare waarde. Vooral als God er Zijn zegen over geeft. We hebben het zo ervaren. Er zijn ook een aantal foto's gemaakt en zo kunnen we nog een en ander met u delen.
Klik Hier om de foto's te bekijken.


 

 
De nieuwe Solitudo is uit De nieuwe Solitudo is uit

De Solitudo van Januari 2018 staat op de website. Klik Hier om de Solitudo te lezen. Bij de digitale versie zijn trouwens hier en daar stukken tekst weggelaten in verband met privacy.

 
Berichten uit den Haag Berichten uit den Haag

Klik Hier voor algemene informatie uit den Haag waar het project "Brood voor de buurt", een project van de IZB wordt uitgevoerd, wat onder andere door onze gemeente wordt ondersteund. Af en toe plaatsen we hier een column van Ds. Vastenhout over het evangelisatie werk ter plaatse.

Klik Hier voor de column van November
Klik Hier voor de column van (begin) December

 

 
Het Evangelie... Op de markt Het Evangelie... Op de markt

Sinds kort staat er een Evangelisatie kraam op de weekmarkt in Mijdrecht.
Klik Hier om meer informatie hierover te lezen. En, ga er eens langs als u in de buurt bent!

 
Opvang kinderen Opvang kinderen

Heeft u of heb jij wat tijd over? Dat is een lastige vraag tegenwoordig. Het lijkt wel of iedereen het alsmaar drukker en drukker krijgt. Toch zou het zomaar kunnen zijn dat u een plekje in het gezin over heeft voor een kind. Ook in de Ronde Venen worden er adressen gezocht waar een kind eventjes uit de dagelijkse (soms niet makkelijke) omstandigheden wordt gehaald. Even lucht krijgen in een andere omgeving. Nieuwsgierig gewiorden? Klik Hier voor een nadere uitleg.

 
Collectebus Catecheseproject Collectebus Catecheseproject

Dit seizoen zijn we aan het sparen voor de Koptische Kerk in Egypte. De opbrengst van het diaconaal project van de HGJB gaat naar nieuwe christelijke gemeenten in dit islamitische land.
In Egypte leven zo’n 85 miljoen mensen van wie er ongeveer 10 procent een christelijke achtergrond hebben. Deze christenen behoren bij de Koptische kerk of de Presbyteriaanse kerken. In deze kerken is het bewustzijn gegroeid dat zij er niet alleen zijn voor zichzelf, maar dat het belangrijk is om de samenleving te dienen.
Hoe de kerk in Egypte dit doet, wordt zichtbaar in een serie filmpjes die de komende maanden op verschillende plaatsen te zien zijn en waarmee gemeenten in Nederland aan de slag kunnen met het HGJB-jaarthema Open je ogen. In januari 2018 hopen we hierover een thema-catechese te houden.
 

 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp ‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

Elke dinsdagmorgen is de Roeping van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen zo maar een keertje binnenlopen voor een kop koffie of thee, voor ontmoeting, een praatje en gezelligheid.
Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Soms wordt er wat geknutseld of ervaringen hierover uitgewisseld. We merken dat u dit uurtje waardeert door te komen! Als u ook eens iemand meeneemt die er ook eventjes uit zou moeten, dan is dit meteen een mooie gelegenheid. Contact: komkoffiewilnis&gmail.com (verander &!)
Let op, 26 December en 2 Januari is er GEEN KomKoffie.

 
Ophalen oud papier

Ophalen oud papier

Al een tijdje zijn er een aantal enthousiaste gemeenteleden die vrijwillig meehelpen met het ophalen van het oud papier. Het is intussen een goed draaiend team geworden. Het brengt voor onze gemeente wat leuks op en je maakt ook nog eens wat mee.. Zie de foto.

 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.

Onze kerkdiensten worden al een poosje ook uitgezonden via  www.kerkdienstgemist.nl.  De oude situatie (uitzending) blijft nog even gehandhaafd. Via de nieuwe website is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een smartphone mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier tevens de mogelijkheid geven dat u via de website financieel kunt bijdragen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente.
De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten)
33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling

 
Is de Vakantie al bekend? Is de Vakantie al bekend?

Voor wie dit jaar nog geen vakantie heeft gepland, hebben we een aantal links van Christelijke vakanties, reizen, campings enzovoort bij elkaar gezocht. Klik Hier om eens een kijkje te nemen. Ook staan er een aantal organisaties bij speciaal gericht op jongeren. Wij wensen u en jou een fijne vakantie toe.

 
Collectebonnen Collectebonnen

Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.

 
Christelijke links Christelijke links

Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen