Bericht uit den Haag Bericht uit den Haag

Klik Hier voor informatie uit den Haag waar het project "Brood voor de buurt", een project van de IZB wordt uitgevoerd, wat onder andere door de gemeente Wilnis wordt ondersteund.
Klik Hier voor de laatste Column van Ds. Vastenhoud. (Januari 2017)

 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp ‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

Als gemeente willen we graag gastvrij zijn en open staan voor mensen uit de buurt. We ontmoeten elkaar echter nauwelijks. Elke dinsdagmorgen staan de deuren van de Roeping van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen binnenlopen voor een kop koffie of thee, ontmoeting en gezelligheid.

U kunt gewoon zomaar komen aanwaaien voor een praatje en een stukje gezelligheid. Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Weet u iemand in de omgeving die er eigenlijk eventjes uit zou moeten, dan is dit ook een mooie gelegenheid. De laatste tijd duiken er zelfs handwerkjes en knutselklusjes op.. Contact: komkoffiewilnis&gmail.com (verander &!)

 
Nieuwsbrief Week van Gebed Nieuwsbrief Week van Gebed

Deze nieuwsbrief informeert u over de komende week van Gebed in De Ronde Venen van zaterdag 14 januari en duurt t/m 21 januari 2017.
Elke avond wordt weer op een andere locatie in de Ronde Venen gehouden. Klik Hier voor het complete verslag, inclusief de agenda.
Inloop 19.15 uur; gebedsbijeenkomst 19.30 – 20.30 uur.
 
Thema:
Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. (vers 14, NBV) Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.
“jouw hand, mijn glimlach” is het thema van deze week.

Wilt u misschien ook graag meedoen aan deze gebedsavondsen?
Klik Hier voor de agenda van 2017.
 

 
Alpha is weer gestart

Alpha is weer gestart

De eerste Alpha avond is weer geweest en we zijn dankbaar voor de bezoekers die zijn gekomen. Fijn dat er ook weer mensen zijn die iemand hebben meegenomen. Dat is ook de intentie van Alpha. We beginnen elke dinsdagavond om 19:30 uur. Voor sommigen is het een hele stap om (weer) eens naar een kerk toe te gaan. En er zijn er ook die nogal een bewogen leven hebben meegemaakt. Wilt u ook, samen met ons aan deze mensen denken en voor ze bidden?
Kijk Hier ook even op dit promotie filmpje van Alpha, of stuuur het door.
 

 
Solitudo Januari 2017 Solitudo Januari 2017

De nieuwe Solitudo is uit/ Klik Hier om deze (ingekorte) versie te lezen. De volledige, gedrukte versie is inmiddels uitgedeeld en er liggen nog een aantal exemplaren onder de toren.

 
Winterlezing mannenvereniging Winterlezing mannenvereniging

Op DV 23 januari vindt de jaarlijkse Winterlezing van de mannenvereniging plaats,  waarvoor we alle leden en belangstellenden M/V uit Wilnis en wijde omgeving van harte uitnodigen voor een lezing door ds. Hooijdonk van Kockengen. Het onderwerp voor die avond is: Radicaal Christen zijn! Vanaf 19.45 staat de koffie klaar, het programma begint om 20.00 uur in De Roeping. We hopen op uw aller aanwezigheid. Van harte aanbevolen!

 
Stamppottenavond Stamppottenavond

Jazeker, het wordt weer smullen van heerlijke stamppotten en natuurlijk zijn er ook weer pannenkoeken met als afsluiter het heerlijke toetjesbuffet! In verband met het grote succes van afgelopen jaren, kunt u ook nu weer kiezen uit twee avonden om aan te schuiven: Vrijdag 3 en vrijdag 10 februari a.s.. De opbrengst van deze avonden gaat naar de ‘Voor elkaar vakantieweken’. Omdat we als kerk meer naar buiten willen treden, willen we net als vorig jaar in het bijzonder de deuren van ‘De Roeping’ open zetten voor iedereen die ‘rondom de kerk’ en aan de overkant op de Oudhuijzerweg woont. Bij deze mensen wordt een uitnodiging bezorgd. We hopen dus (nog) meer mensen te verwelkomen in ‘De Roeping’. U/jij kunt zich opgeven t/m maandag 30 januari bij Jeannette Drost, (tel. 241158/06-22184514) of door het aanmeldingsformulier in de doos onder de toren te deponeren. Dit kan tot zondag 29 januari. Net als vorig jaar willen we een bus neerzetten en een vrijwillige bijdrage van u en jou vragen, om op deze manier de drempel zo laag mogelijk te houden. Dus wees welkom en gastvrij! 
Het vrouwencontact.
 
 

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen
 

 
Kerstviering Mathare Kerstviering Mathare

Zoals wel bekend heeft onze gemeente ook dit jaar een bedrag overgemaakt naar de Motherchurch van Mathare tbv een kerstmaaltijd voor de gehele gemeente. Dit was mogelijk vanwege de appeltaartactie van Annet Meiers en de minikerstmarkt van Jolanda Bos.
Deze maaltijd vond plaats na de kerkdienst op zondag 18 december.
Tijdens deze dienst kwamen ook de kinderen aan bod om een stukje op te zeggen of te zingen. En preekte ds. Joel uiteraard het kerstevangelie.

Vanwege de beperkte ruimte werd de maaltijd gebruikt verspreid over meerdere locaties (wel allemaal dicht bij elkaar) zoals de zondagsschool, de kerk en het Wilma gebouw. Het traditionele aansnijden van de taart gebeurde in het bijzijn van iedereen in de kerk voorafgaand aan de maaltijd.

Klik op deze link voor een gefilmd verslag hiervan: https://drive.google.com/file/d/0B1Oy4b5Tjr4pV0c3RHpBRHlWTzQ/view

 
Evangelisatie in 2017 Evangelisatie in 2017

De evangelisatie commissie gaat..
Nee, nu maar niet opsommen wat er op stapel staat voor dit nieuwe jaar, want dat is maar mensenpraat. Wel vragen wij u om te bidden voor twee belangrijke dingen:
Voor het vinden van een nieuwe herder en leraar naar Gods hart in de eerste plaats, omdat we de verhalen uit de Bijbel (met de uitlegging er van) hard nodig hebben. Verder graag uw gebed voor het evangelisatiewerk in, voor en door de gemeente. En, als u het er voor over hebt, om bij collectes in deze maanden voor het Evangelisatiewerk te geven wat het volgens u waard is. Graag zie ik ook mensen komen met een idee of suggestie. Het is afgelopen maanden nog gebleken dat er mooie dingen uit voort kunnen komen, die ons én anderen opbouwen in Het geloof. Met uw hulp en gaven kunnen wij weer  doorgaan met Alpha, VBW, koren en zo voort.

Totdat Hij komt.
 

 
Uitzending diensten via internet Uitzending diensten via internet

Al geruime tijd zenden wij de erediensten uit via internet. Er bereiken ons geluiden dat de kwaliteit en ontvangst via laptop of tablet wel eens te wensen over laat. Wij zijn bezig om dit via een andere provider/aanbieder te gaan doen, tegelijk met een paar technische wijzigingen. Dit zal waarschijnlijk begin 2017 gaan gebeuren, wij houden u op de hoogte. We zijn blij met de mogelijkheden die internet biedt in omstandigheden dat het bijwonen van kerkdiensten niet mogelijk is. Tegelijk maken we graag van deze gelegenheid gebruik elkaar op te roepen om trouw de erediensten bij te wonen indien dat wel mogelijk is. In de samenkomst in de eredienst ligt het hart van de gemeente. Daar belijden we onze God, daar ontvangt Hij onze eer, daar spreekt Hij ons aan, daar vergadert en voedt Hij Zijn Kerk. Het zou mooi zijn als meeluisteraars via internet, evenals kerkradio-luisteraars, ook kunnen meeleven in de collecten. Hoe dat het beste gestalte gegeven kan worden onderzoeken we nog. De kerkrentmeesters.

 
Umoja Nieuwsbrief

Umoja Nieuwsbrief

De UMOJA nieuwsbrieven van 2016 zijn nog in te zien.
Klik Hier voor deze nieuwsbrief.
Klik Hier voor de Umoja bladzijde.

 
Afscheid van Ds.Veerman Afscheid van Ds.Veerman

De afscheidsdienst van ds. Veerman en zijn gezin is vastgesteld op D.V. zondagmiddag 22 januari. Inmiddels is de kerkenraad bezig om diverse werkzaamheden (pastoraat, preken, catechese, kring e.d.) in te vullen. Wilt u de broeders van de kerkenraad gedenken in uw gebed zodat zij met wijsheid beslissingen kunnen nemen.
 

 
Ouderenmiddagen Ouderenmiddagen

Van september tot mei is er twee keer per maand een ouderenmiddag. De eerste keer van de maand worden allerlei spelletjes gedaan en de tweede bijeenkomst wordt gevuld met een spreker, vertoning van dia’s of iets dergelijks. Iedereen is van harte welkom. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, alleen wordt een bijdrage gevraagd  in het koffiebusje voor de thee en koffie met een lekker koekje. De bijeenkomsten worden gehouden in ‘de Roeping’ van 14.30 u tot 16.30 u. In de kerkbladen van Hervormd en Gereformeerd in Wilnis worden de middagen vermeld.

U bent van harte welkom, tot ziens op de ouderenmiddag!
Het ouderencomité.