Bijbeltekst van vandaag Bijbeltekst van vandaag

Uit: DagelijksWoord.nl

 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp ‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

Als gemeente willen we graag gastvrij zijn en open staan voor mensen uit de buurt. We ontmoeten elkaar echter nauwelijks. Elke dinsdagmorgen staan de deuren van de Roeping van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen binnenlopen voor een kop koffie of thee, ontmoeting en gezelligheid.

U kunt gewoon zomaar komen aanwaaien voor een praatje en een stukje gezelligheid. Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Fijn dat we merken dat u dit uurtje waardeert door te komen! Weet u iemand in de omgeving die er eigenlijk eventjes uit zou moeten, dan is dit ook een mooie gelegenheid. De laatste tijd duiken er zelfs handwerkjes en knutselklusjes op.. Contact: komkoffiewilnis&gmail.com (verander &!)

 
Zingen op straat Zingen op straat

Op zaterdag 3 juni mogen we weer gaan zingen en getuigen op straat. We verzamelen om 13.30 uur in ’t Kruispunt’ om te oefenen en samen te bidden. Vanaf 14.00 uur zingen we dan Pinksterliederen in het dorp van Mijdrecht en zullen we wat uitdelen en mensen aanspreken. Het is zó geweldig mooi om dit te mogen doen. Er worden mensen geraakt door het zingen en de gesprekken maar ook de attentie vinden ze vaak heel leuk om te krijgen. Prachtig ook om dit met allerlei medechristenen te mogen doen. Na afloop drinken we samen een kop koffie/thee en delen onze ervaringen en bidden voor de contacten die er geweest zijn. Dus......als de Heilige Geest je de weg wijst, kom dan en doe mee of kom gewoon eens kijken, luisteren of meebidden! Laat je gebruiken om Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven bekend te maken! Namens het zingen op straat team, Agaath Visser en Janny Broere
 

 
Jasper en Daniëlle - Mercy Ships Jasper en Daniëlle - Mercy Ships

Zoals u wellicht weet zijn Jasper en Danielle weer teruggekeerd in Nederland na een bijzondere periode in Benin, waar ze op het schip van Mercy Ships hebben gewerkt. Ze willen graag met u hun ervaringen delen en geven op zondag 28 mei na de morgendienst een presentatie in ‘de Roeping’. U bent allen hartelijk uitgenodigd. Verder laten we u weten dat er deze zondag ook gecollecteerd zal worden voor Mercy Ships. Van harte aanbevolen en een hartelijke groet namens de Commissie voor zending en werelddiaconaat.
 

 
Foto's van de rommelmarkt Foto's van de rommelmarkt

Het is al weer even geleden, maar Hier staan een aantal foto's die op de rommelmarkt genomen zijn.

 
Beroep ds. Van de Ruitenbeek Beroep ds. Van de Ruitenbeek

De kerkenraad deelt u dankbaar en zeer verheugd mee dat Ds. van de Ruitenbeek het beroep uit Wilnis heeft aangenomen.

Vrijdagavond 12 mei kwam het bericht binnen van ds. Van de Ruitenbeek dat hij het beroep heeft kunnen aannemen. Dat stemde tot grote dankbaarheid en vreugde. De weg die we als we gemeente na het vertrek van ds. Veerman gegaan zijn, is door de Heere voorspoedig gemaakt en rijk gezegend. Voor de (twee) beroepen op de dominee hebben we gebeden, zowel vanuit Dussen-Hank als vanuit Wilnis, en de Heere heeft verhoord en de weg duidelijk gemaakt voor de dominee en zijn gezin. In zijn huidige gemeente Dussen zal dominee nog een aantal zaken afronden, waaruit ook de sterke verbondenheid blijkt met deze gemeente. Maar tegelijkertijd is er ook een roepstem vanuit Wilnis gehoord en is er ruimte gekomen om afscheid te kunnen nemen en straks een nieuwe bediening in Wilnis te kunnen aanvaarden. Natuurlijk zal er de komende tijd nog het nodige geregeld moeten worden zoals werkzaamheden aan de pastorie en de vaststelling van de bevestigings- en intrededatum. In de overtuiging dat de Heere nooit half werk doet, mogen we weten dat Hij getrouw is. Als de Heere roept om deze vacature in Wilnis op te vullen, dan mogen we er tegelijk op vertrouwen dat de Heere de ontstane vacature in Dussen-Hank ook weer zal laten vervullen. Zo leggen we elkaar in Gods hand. ‘Niemand zal hen uit Mijn Hand rukken.’ Immers: God is getrouw. Zijn plannen falen niet. De kerkenraad.
 

 
Berichten uit den Haag Berichten uit den Haag

Klik Hier voor algemene informatie uit den Haag waar het project "Brood voor de buurt", een project van de IZB wordt uitgevoerd, wat onder andere door onze gemeente wordt ondersteund. Af en toe plaatsen we hier een column van Ds. Vastenhout over het evengelisatie werk.

Klik Hier voor de column van Mei
Klik Hier voor de column van April
Klik Hier voor de column van Februari
Klik Hier voor de column van Januari
 

 
VBW intekenformulier VBW intekenformulier

Het is bijna weer zover!
In 2017 mag er voor de 37e keer namens onze gemeente een grote blauwe tent in het Speelwoud staan. Van 11 t/m 14 juli is er iedere ochtend, middag en avond een programma.
Voor deze week zijn veel handen en harten nodig. Het zou geweldig zijn als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger! U kunt dit doen door op bijgaand formulier aan te geven wat u voor de VBW kunt betekenen. Wanneer meer mensen uit uw gezin zich aanmelden, dan graag per gezinslid een formulier invullen óf duidelijk aangeven wie wat doet. Extra formulieren vindt u onder de toren. Klik HIER om het formulier (pdf) te openen.
Er zijn veel en verschillende taken; eigenlijk is er voor iedereen wel iets bij. Leeftijd: vanaf 13 jaar. Er is geen maximum leeftijd! Lever dit formulier alstublieft uiterlijk 25 mei in via de rode bus onder de toren. U kunt het (ingevulde) formulier natuurlijk ook per email versturen: U/Je kunt dit formulier natuurlijk ook uitprinten en na invullen ervan inleveren.

 
Fietsen en Puzzelen op Hemelvaartsdag Fietsen en Puzzelen op Hemelvaartsdag

Op 25 mei a.s. (Hemelvaartsdag) wordt de jaarlijkse en altijd gezellige Fietspuzzeltocht gehouden. Er is een mooie route uitgezet van ongeveer 30 km lang met onderweg een (uit)rustpunt waar koffie, thee, fris en ander lekkers te verkrijgen is. Jong en oud, iedereen kan meedoen om een mooie opbrengst bij elkaar te fietsen voor stichting Sleutelbloem. Hiermee ondersteunen we het leerwerkcentrum en de zorgkwekerij in Noorden waar kwetsbare mensen aandacht en zorg ontvangen. Bij fietsbaar weer is de start van de tocht vanaf 14.00 tot 14.30 uur bij ‘de Roeping’, waar u zich kunt inschrijven en een routekaart kunt ophalen. Deelname kost € 3,- p.p., met een maximum van € 10,- per gezin. Het antwoordformulier dat u ontvangt bij inschrijving, kunt u inleveren bij het rustpunt. Onder de fietsers met de juiste antwoorden wordt een heerlijke taart verloot. Bij “onfietsbaar” weer wordt de fietspuzzeltocht uitgesteld tot 5 juni (2e Pinksterdag). We hopen velen van u te ontmoeten en kijken uit naar een mooie en gezellig fietsmiddag!
De Commissie voor Zending & Werelddiaconaat
 

 
Meedoen met Dabar?

Meedoen met Dabar?

Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl. Jaarlijks gaat het om zo'n 450 jongeren, die werken op meer dan 20 campings.
Het diepste motief voor dit werk is Gods liefdevolle betrokkenheid op de wereld, die tot uitdrukking kwam in het leven, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. God gaf zijn Zoon voor de wereld, Hij zond zijn Geest en Hij zendt de christelijke gemeente in de wereld om gestalte te geven aan zijn Koninkrijk.
Kort voor zijn hemelvaart gaf Jezus zijn leerlingen deze opdracht: 'Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' (Matteüs 28:19-20).
Bij Dabar richt deze zending zich in het bijzonder op de mensen die onbekend zijn met het geloof en de kerk, of hiervan vervreemd zijn geraakt. Vanuit de plaatselijke gemeente worden de Dabar-deelnemers uitgezonden om met hun aanwezigheid en activiteiten God present te stellen in het leven van de campinggasten. Zo mogen zij hen uitnodigen tot het ervaren van en het delen in de liefde van God.
Wil je misschien eens een ontzettend zinvolle vakantie samen met andere gemotiveerde jongeren beleven? geef je dan op. Er zijn nog genoeg plaatsen vrij. Website: http://www.dabarwerk.nl/#splash
Promotifilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=TQUUEmm4-ds

 
Vakantie al bekend? Vakantie al bekend?

Voor wie nog geen vakantie heeft gepland, hebben we een aantal links van Christelijke vakanties, reizen, campings enzovoort bij elkaar gezocht. klik Hier om eens een kijkje te nemen.

 
Collectebonnen Collectebonnen

Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.

 
Zendingsbussen 2e kwartaal 2017 Zendingsbussen 2e kwartaal 2017

Van april tot en met juni zijn de zendingsbussen bij de uitgangen van onze kerk bestemd voor het werk van Antonie en Cora Treuren in Colombia. Zoals u weet ondersteunen wij als gemeente deze uitzending via GZB-deelgenoten. Antonie en Cora ondersteunen de Presbyteriaanse kerk in Colombia in het verlangen om van betekenis te zijn voor hun omgeving en daarmee te getuigen van Gods liefde voor mensen. Door middel van een training hebben leiders in deze kerken geleerd wat de Bijbel zegt over diaconaat en hebben ze voor hun eigen gemeente een concreet plan gemaakt. Met uw steun aan de uitzending van Antonie en Cora helpt u indirect gemeenteleden in Colombia te getuigen in hun eigen omgeving. Elke week een kleine bijdrage in de zendingsbussen kan zo van grote betekenis zijn. Alvast dank voor uw steun! Op www.geloofincolombia.nl leest u de meest recente berichten. Commissie voor Zending en Werelddiaconaat
 

 
Christelijke links Christelijke links

Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Geloofsvragen" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er ook een? We horen het graag.

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen