Bezoek Antonie en Cora

Bezoek Antonie en Cora

Terugblik bezoek Antonie en Cora Treuren aan onze gemeente

Zondagmorgen 17 januari jl. waren Antonie en Cora te gast in de kerkdienst en brachten zij de groeten over van de kerk in Colombia aan wie Wilnis via hen verbonden is. In de kerkdienst, waarin ds. Ouwehand voorging, stond Matth. 25 vers 40 centraal – Delen in overvloed – een thema dat alles met zending te maken heeft. De dienst is na te luisteren:  http://wilnis.protestantsekerk.net/terugluisteren.
 
Presentatie
Na afloop van de dienst ontmoetten we elkaar en hielden Antonie en Cora  een presentatie in de Roeping. Ze lieten zien wat ze de afgelopen 2 jaar in Colombia mochten doen en vertelden over de plannen voor de komende twee jaar. We zagen en hoorden dat zij zich echt thuis zijn gaan voelen in Colombia en dat er ontzettend veel werk verzet is.
Aan onze gemeente werd in het bijzonder gevraagd om te bidden voor drie gemeenten die onlangs de training ‘Somos Diáconos’ hebben gevolgd. Wij kregen een foto van deze groep en er werd van ons een foto gemaakt om aan de gemeente daar te overhandigen. Uiteraard hebben we aan Antonie en Cora gevraagd ook de groeten uit Wilnis in Colombia over te brengen.
 
Gebedspunten
Een zichtbare kerk in Colombia: een kerk die in woord en daad de liefde van God zichtbaar maakt, aanwezig op de plek waar zij is.
De kerken in Valencia, Tierralta en Los Morales (vertegenwoordiging staat op de foto). Twee kleine steden en een dorpje op het platte land in het noordwesten van Colombia. Jongeren komen er moeilijk aan werk en trekken naar de grotere steden, hierdoor vergrijzen de kerken.
 
Catechisatie
Maandagavond 25 januari is er themacatechese voor alle catechisanten met Antonie en Cora als gastsprekers.
 
Boek
‘Het ware gezicht van het kwaad’ is een boek waarin beschreven wordt hoe de bevolking van Colombia geleden heeft, en nog lijdt, aan het nietsontziende geweld van de verschillende groepen zoals de FARC. Het boek kost € 14,95 en is nog te bestellen via de CZWD. De opbrengst is volledig voor het werk van Antonie en Cora Treuren in Colombia bestemd.
 
Meer informatie over het werk in Colombia is te vinden op www.geloofincolombia.nl.
 

 
Gemeenteproject GZB Gemeenteproject GZB

 Zondagavond 14 februari staan we stil bij het GZB gemeenteproject “Laat de kerk niet verdwijnen”. We lezen dan 1 Petrus 2: 1-12. Rondom deze preek is er ook materiaal dat op diverse huis en bijbelkringen, de catechese (maandag 15 februari) en de JV zal worden gebruikt. Er wordt dan verder doorgesproken over het thema van de preek en de bedreigde kerk in het algemeen. De kerk in het Midden-Oosten beleeft een spannende tijd. Steeds verder oprukkend radicalisme heeft z’n weerslag op de christenen die er wonen. Velen van hen vluchten naar naburige landen of nog verder weg, naar de Verenigde Staten.
Steeds vaker klinkt daardoor voorzichtig de vraag: ‘Zal er nog een kerk zijn in het Midden-Oosten?’ In Egypte is het gelukkig nog niet zo ver, maar ook daar ervaart de kerk bedreiging en onderdrukking. Het spreekt niet vanzelf kerk te kunnen zijn. Met het verdwijnen van de kerk verdwijnt er een jarenlange aanwezigheid van christenen in het Midden-Oosten. Al eeuwenlang zijn zij aanwezig en zijn zij op deze plaats de vertegenwoordiging, het gezicht, van Godskerk wereldwijd. En daarmee zitten we in de thematiek van 1 Petrus 2. De kerk van God, de gemeente, heeft een rol in het werk van God.
 

 
Stamppottenavond

Stamppottenavond

Ja, het wordt weer smullen van heerlijke stamppotten en natuurlijk zijn er ook weer pannenkoeken met als afsluiter het heerlijke toetjesbuffet! In verband met het grote succes van afgelopen jaren, kunt u ook nu weer kiezen uit twee avonden om aan te schuiven: Vrijdag 5 en vrijdag 12 februari a.s.. De opbrengst van deze avonden gaat naar de ‘Voor elkaar vakantieweken’. Omdat we als kerk meer naar buiten willen treden, willen we net als vorig jaar in het bijzonder de deuren van ‘De Roeping’ open zetten voor iedereen die ‘rondom de kerk’ en aan de overkant op de Oudhuijzerweg woont. Bij deze mensen wordt een uitnodiging bezorgd. We hopen dus (nog) meer mensen te verwelkomen in ‘De Roeping’. U/jij kunt zich opgeven t/m maandag 1 februari bij Jeannette Drost, (tel. 241158) of door het aanmeldingsformulier in de doos onder de toren te deponeren. Dit kan tot zondag 31 januari. Net als vorig jaar willen we een bus neerzetten en een vrijwillige bijdrage van u en jou vragen, om op deze manier de drempel zo laag mogelijk te houden. Dus wees welkom en gastvrij!  Het vrouwencontact.
 

 
Kerkelijke bijdrage 2016 Kerkelijke bijdrage 2016

Vanaf maandag 25 januari gaat een heel team van vrijwilligers op pad om de toezeggingen voor de kerkelijke bijdrage 2016 op te halen. Alle lidmaten en ook de doopleden van 18 jaar en ouder ontvangen een jaarboekje met daarin de verwachte jaarrekening van 2015 en de begroting voor 2016. Een paar dagen later wordt de antwoordenveloppe weer bij u opgehaald. Het is fijn als de antwoordenveloppe dan klaarstaat. U mag ook het antwoord-strookje scannen en mailen naar:
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met: Anja Kranenburg, tel. 0297–285774.

 
Extra Collecte eerste kwartaal Extra Collecte eerste kwartaal

Klik Hier voor het lezen van deze informatie
 

 
Oratorium de "Schepping" Oratorium de "Schepping"

Zaterdag 13 februari om  20.00 uur  is er in de Driehuis kerk in Mijdrecht een concert. De koren Chaverim uit Woerden ,Cum Laude uit Amstelveen en Hiddai zingen samen het Oratorium ‘Schepping’ van Johan Bredewout. Samen met verschillende musici wordt dit een mooi geheel.
Dit is de derde en laatste keer dat u dit kunt meemaken. Wim van Dijkhuizen is de dirigent. Voor slechts €5,- bent u verzekerd van een plaatsje. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van Hiddai of bij boekhandel  Kom en Zie in Wilnis. U laat deze avond toch niet voorbij gaan zonder uw aanwezigheid?


 

 
Alpha Cursus is begonnen

Alpha Cursus is begonnen

Wat is een Alpha cursus ook alweer..?
 
De Alpha cursus is een eenvoudige kennismaking met het christelijk geloof. In een aantal avonden gaan we samen de hele Bijbel in een vogelvlucht door.  Maar! het is geen kwestie van stampen (net als vroeger..) maar rustig, stapsgewijs door de stof gaan en de belangrijkste dingen er uit halen.
De sfeer is open en gezellig. Er is uiteraard gelegenheid voor vragen en opmerkingen. Meestal is de groep niet al te groot dus je zult er zeker niet ingesneeuwd raken.. En je eigen verhaal goed “kwijt” kunnnen, voorzover je dat zelf natuurlijk wilt.
 
Enkele onderwerpen:
• Is er meer dan alleen huisje, boompje, beestje?
• Wie is Jezus nu precies?
• Bidden: waarom en hoe doe je dat?
• Hoe relevant is het christelijk geloof nog?
• Hoe kan God je leiden?

Iedereen is welkom! Jong en oud. Maar geef je zeker op als je:
• nieuwsgierig bent naar het christelijk geloof
• wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
• nieuwe, andere mensen wilt ontmoeten
• kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen
• eindelijk eens een knoop wilt doorhakken
• iets belangrijks wil doorgeven aan iemand anders

We beginnen de avond met een kop koffie of thee en  wat lekkers. Elke avond heeft een bepaald thema, als we er niet over uitgesproken raken doen we er gewoon nog een avond  over. Antwoorden zoeken en vinden is belangrijk  voor ons. Ter afsluiting van de cursus gaan we een keer gezellig samen eten.  
 
De eerste avond is inmiddels geweest op 12 Januari.
De volgende avond is op 26 januari.

Locatie: De roeping, Julianastraat 12 (achter de Hervormde kerk) in Wilnis.
Het begint om half acht. Deze cursus is kostenloos en vrijblijvend.
Leeftijd vanaf ca. 18 jaar. Er is namelijk ook een Youth Alpha.
 
Zijn er nog vragen, neem gewoon contact op via onderstaand mailadres, of vraag een ouderling.
  
Nog wat meer weten over deze cursus?
Kijk eens op: www.alpha-cursus.nl
Contact: