Happen en Stappen Happen en Stappen

Op het succesvolle Happen en Trappen van al weer twee jaar geleden komt nu een vervolg: Happen en Stappen. Trek uw wandelschoenen aan en verken de omgeving van Wilnis tijdens een gezellige wandeling waar u op verschillende adressen zult genieten van een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Ter afsluiting staat er een kopje koffie met lekkers klaar in de Roeping! Opbrengt is geheel voor het Gaarkeuken en Voedsel Voorlichtings Project van UMOJA in Kenia. Datum: 25 juni, Prijs: 25,- per persoon. Tijdstip: 17:30 uur bij ‘de Roeping’. Opgave vóór 10 juni bij Fam. Meijers.
Tel.: 0297-283739 of  u snel aan, want vol is vol! 
 

 
Meeleven met Antonie en Cora Treuren in Colombia Meeleven met Antonie en Cora Treuren in Colombia

Ook in de maand juni zijn de zendingsbussen bij de uitgang van onze kerk bestemd voor het zendingswerk in Colombia. Antonie en Cora geven de volgende dank- en voorbedepunten aan ons door. - We zijn dankbaar dat relatieve rust is teruggekeerd in de zone van Antioquia, het gebied waar onlangs gewapende groeperingen de publieke orde overnamen. - We zijn dankbaar voor het feit dat steeds meer kerken actief aan de slag gaan met diaconale presentie in hun eigen omgeving.
- We zijn dankbaar dat het proces van Somos Diáconos door blijft gaan en er nu trainers worden opgeleid. We zien dat de kerk steeds meer eigenaarschap neemt. - De komende twee weken zijn we op reis om trainers op te leiden. Bidt voor veilige reizen, goede ontmoetingen en enthousiaste nieuwe trainers. - Elke stap binnen het proces van Somos Diáconos is nieuw voor ons en voor de kerk. Vernieuwing is altijd lastig. Bidt dat het proces voorspoedig mag lopen. Door met hen te danken en voor hen te bidden kunt u actief bijdragen aan het zendingswerk. Meer informatie vindt u op: www.geloofincolombia.nl. Hartelijk dank voor uw steun! Commissie voor Zending en Werelddiaconaat
 

 
VBW formulier

VBW formulier

In 2016 mag er voor de 36e keer namens onze gemeente een grote blauwe tent in het Speelwoud staan. Van 12 t/m 15 juli is er iedere ochtend, middag en avond een programma.
Voor deze week zijn veel handen en harten nodig. Het zou geweldig zijn als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger! U kunt dit doen door op het aanmeldformulier aan te geven wat u kunt betekenen. Het formulier is Hier te downloaden. U kunt het inleveren t/m 22 mei.
Maar als dat downloaden of printen niet gaat, onder de toren liggen er nog wel een paar.

 
Dabar camping evangelisatie Dabar camping evangelisatie

Beleef Dabar: Geef je vrije tijd inhoud!
Als je komende zomer een echt avontuurlijke vakantie wilt, schrijf je dan in voor Dabar. Zo gek is dat niet: Elk jaar trekken zo’n 450 jongeren er op uit naar een camping of stad in Nederland, om daar twee weken recreatie- en evangelisatie-activiteiten te organiseren. Met een team leeftijdgenoten verzorg je één of twee weken programma’s voor kinderen, jongeren en ouderen. Zo mag je als getuige van Gods liefde, van betekenis zijn voor anderen. En de ervaring leert, dat het ook tot zegen is van jezelf.
Een overzicht van alle projecten en data is te vinden op www.dabarwerk.nl.  Bij aanmelding kun je aangeven welke camping/stad en periode je voorkeur heeft. Meld je aan en beleef Dabar!

 
Preekbespreking met Ds. Vogelaar

Preekbespreking met Ds. Vogelaar

In het kader van het project “Brood voor de buurt” is Ds. Vogelaar door ons gevraagd om op zondagavond 19 juni na de kerkdienst bij ons een preekbespreking te houden. Iedereen is welkom in het gebouw “de roeping”. Onderwerp: Matth.4 vers 19. Met daarbij de centrale vraag: Hoe word ik een visser van mensen? Jongeren uit de gemeente worden ook van harte uitgenodigd om er bij aanwezig te zijn.

 
Project Brood voor de buurt Project Brood voor de buurt

Doorstart missionair project ‘Brood voor de buurt’ in de Bethlehemkerkgemeente Den Haag.

De Bethlehemkerk in Den Haag stond zondagochtend 17 april om 10.00 uur stil bij de doorstart van het missionaire project ‘Brood voor de buurt’ van de IZB en de Bethlehemkerkgemeente te Den Haag, onder leiding van ds. Ad Vastenhoud. Dankzij een intensieve fondsenwervingsactie legden gemeenteleden, particulieren, bedrijven, fondsen en een aantal kerkelijke gemeenten (waaronder Wilnis, red.) in korte tijd nu al ruim 90 procent van de benodigde 300.000 euro op tafel om het missionaire werk in hun wijk weer voor drie jaar te ondersteunen.
De Bethlehemkerkgemeente en IZB hebben God dank gebracht en  voorbede gedaan voor de nieuwe projectperiode, en voor de mensen die we hopen te bereiken.

Missionair project
De IZB en de Bethlehemkerkgemeente zijn in 2011 begonnen met het programma ‘Brood voor de Buurt’, een missionair project doel om zoekers, niet- en randkerkelijken in de wijk te bereiken met het evangelie. Onder leiding van ds. Ad Vastenhoud, missionair predikant, is met hulp van vrijwilligers een scala aan activiteiten opgezet. Het wijkgebouw ‘Eltheto’, naast de Bethlehemkerk, is uitgegroeid tot een herkenbare ontmoetingsplek in de wijk. Er is een inloopochtend, een (pastoraal) spreekuur, er zijn open maaltijden, het mamacafé Kiddie & Coffee (ook voor papa’s) en Alpha-cursussen. “We zien dat God dit werk zegent”, zegt missionair ouderling Meint Smith van de Bethlehemkerkgemeente. “Op de Alpha-cursussen die sinds de aanstelling van ds. Vastenhoud twee keer per jaar vol zitten bijvoorbeeld, zien we God aan het werk met mensen. Het project heeft ook veel betekenis voor het missionair bewustzijn binnen de gemeente. Het is mooi dat we door kunnen.”

In de zomer van 2015 kregen gemeenteleden, particulieren, bedrijven, fondsen en kerkelijke gemeenten het verzoek om een vervolg van ‘Brood voor de Buurt’ mogelijk te maken. De reactie was overweldigend. “Wat naar menselijke maatstaven een onmogelijke opgave bleek, is toch gebeurd”, zegt Sjaak van den Berg, algemeen directeur bij de IZB. “Met elkaar zijn we dankbaar dat de gemeente zo ruimhartig heeft bijgedragen. Samen met de steun van bedrijven en fondsen is er voldoende geld en vertrouwen om het project in de komende drie jaar voort te zetten.”

De Bethlehemkerkgemeente is een wijkgemeente van buitengewone aard. De gemeente is enerzijds een wijkgemeente als alle andere. Maar de gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor een bepaald geografisch deel van de Protestantse gemeente van Den Haag. De Bethlehemkerk is een gemeente voor de hele stad. Het is onze wens en ons gebed dat de Bethlehemkerk voor u en jou een thuis is. Een plaats waar u zich met Gods Woord en in Zijn nabijheid vertrouwd en thuis weet. Een plaats waar u nieuwe mensen ontmoet om samen gemeente te zijn. Een plaats waar het mogelijk is om door diensten en activiteiten vernieuwd te worden, en vertrouwd te raken met wat God op Zijn hart heeft. Zodat u leert Zijn liefde weer uit te delen aan hen voor wie dit nog nieuw is. Onze identiteit? We staan voor de verdediging en verspreiding van de waarheid in de Protestante Kerk, zoals die wordt voorgestaan door de Gereformeerde Bond. Tegelijk hechten we eraan om vooral een hervormde gemeente te zijn en te blijven binnen de PKN. Een gemeente die openstaat voor iedereen die zich bij ons thuis voelt.

Filmpje met een getuigenis, ter informatie: https://www.youtube.com/watch?v=I0h0SoUa9IA

 

 
Zendingsbussen 2e kwartaal 2016 Zendingsbussen 2e kwartaal 2016


In januari bezochten Antonie en Cora Treuren onze gemeente en vertelden ze op verschillende momenten over het werk dat ze mede namens ons in Colombia mogen doen. We hoorden dat er de afgelopen twee jaren al veel is gebeurd. Hoewel de meeste mensen in Colombia erg arm zijn, ook in de kerk, verlangen gemeenten ernaar om van betekenis zijn voor hun omgeving en daarmee te getuigen van Gods liefde voor mensen. Door middel van een training leren zij veel over wat de Bijbel zegt over diaconaat maar ook om heel concreet te kijken naar hun eigen talenten en mogelijkheden. Met uw steun aan de uitzending van Antonie en Cora helpt u indirect gemeenteleden in Colombia te getuigen in hun eigen omgeving. Elke week een kleine bijdrage in de zendingsbussen kan zo van grote betekenis zijn. Alvast dank voor uw steun!
Op www.geloofincolombia.nl leest u de meest recente berichten. Bij terugkomst in februari mocht Cora voor haar verjaardag post uit onze gemeente ontvangen. Blij en verrast wil ze jullie bedanken voor deze persoonlijke kaarten en tekeningen. Antonie hoopt 2 mei zijn verjaardag in Colombia te vieren, het zou leuk zijn om ook hem met post uit Wilnis te verrassen. Doet u en jij mee?! Kaarten en tekeningen kunnen tot en met zondag 10 april worden ingeleverd in de roze box onder de toren. Wij versturen ze dan als pakketje richting Colombia. 
We hebben er als gemeente al voor gebeden maar wilt u de kerk in Colombia ook in uw persoonlijke gebed meenemen? Internationaal is het nog niet in het nieuws maar er is een gebied van Colombia (tijdelijk) overgenomen door een gewapende groepering. De regering doet vooralsnog niets en mensen mogen het gebied niet verlaten. Antonie en Cora zitten ver van dit gebied maar kennen de mensen en de kerken daar wel. Voor deze broeders en zusters is het een angstige tijd.
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat.
 

 
Nieuwsbrief UMOJA Februari 2016 Nieuwsbrief UMOJA Februari 2016

Klik Hier als u de nieuwsbrief vanuit MAtahare wilt lezen. Beetje laat maar goed om te zien hoe daar Kerstfeest wordt gevierd. Met een boodschap van Ds. Joël.
Tevens een mooi bericht over het project van de gaarkeuken.