Een Handvol Koren 2016 Een Handvol Koren 2016

Vijf redenen om hét gezinsdagboek voor 2016 aan te schaffen: 1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. 2. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 6,- gaat naar het zendingswerk van de GZB. 3. Het dagboek biedt extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt. 4. Nieuw: meer aandacht voor zending tijdens de 50-dagentijd, de periode tussen Pasen en Pinksteren. 5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland. Bij de boekentafel kunt u een exemplaar inzien en/of aanschaffen. Gemeenteleden die jaarlijks een fruitbakje ontvangen, krijgen het dagboekje via de diaconie.

 
Kinderkoren-Cd als cadeautje. Kinderkoren-Cd als cadeautje.

Met Sinterklaas en de Kerstdagen in zicht heeft kinderkoor Ismaël nog een mooie cd voor u. Samen met andere kinderkoren heeft Ismaël een cd opgenomen, waarmee we kinderen in India helpen om naar school te kunnen gaan. Voor €15,00 heeft u een leuk cadeautje.  Meer info op https://www.facebook.com/kinderkoorIsmael. Cd's zijn te koop bij via het kinderkoor, bij Linda Matze, Christien Meijers én ook bij de boekentafel in De Roeping.
  
 

 
Zendingsbussen 4e kwartaal 2015 Zendingsbussen 4e kwartaal 2015

De opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk zijn in het vierde kwartaal van 2015 bestemd voor een project van Wycliffe. Hiermee ondersteunen wij als gemeente onderwijs in de moedertaal in een arm gebied in het westen van Ethiopië. Kinderen in Ethiopië krijgen op school les in het Amhaars, de officiële landstaal. Maar omdat ze deze taal thuis niet spreken, is het voor hen heel moeilijk om iets te leren op school en verlaten velen de basisschool voortijdig zonder te kunnen lezen of schrijven. Hun toekomstperspectief is daardoor slecht.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die de eerste jaren van de basisschool leren lezen en schrijven in hun moedertaal veel beter presteren. De kinderen blijven daardoor langer op school en ook het leren van een tweede taal is voor hen veel eenvoudiger. Het moedertaalonderwijs biedt ook de mogelijkheid om uiteindelijk de Bijbel in de moedertaal te vertalen waarmee deze voor veel meer bevolkingsgroepen beschikbaar komt. Lokale gemeenschappen zijn actief bij dit project betrokken waardoor het toekomstbestendig is.
Op zondag 4 oktober lag een flyer in de bank met meer informatie over het project. Spreek ons gerust aan als u vragen heeft.
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat.

Klik HIER voor de flyer van deze collecte
 

 
Opbrengst collecte Leger des Heils Opbrengst collecte Leger des Heils

In het derde kwartaal zijn in de collectebussen aan de uitgangen uw gaven verzameld voor het Leger des Heils. Het totale bedrag uit deze periode bedraagt 2.290,37 Euro. De evangelisatiecommissie heeft besloten dit bedrag aan te vullen tot 2.500 Euro en dit bedrag over te maken.
 
Op de informatie avond is er nog gevraagd voor welke van al deze projecten er een wat meer prioriteit had. Dat betrof op dat moment een opvanghuis voor (dakloze) jongeren in Groningen. Zie: http://www.legerdesheils.nl/noord/b6t
 
Ook in een stad als Groningen zijn er jongeren die problemen ondervinden in het ouderlijk huis. Dat hoeft trouwens niet per se aan de jongere zelf te liggen, maar ze zijn inmiddels wel tussen wal en schip terecht gekomen. (lees: op straat)
Vandaar dat Het leger de jongere dan tijdelijk opvangt en gaat middelen met het thuisfront, met als doel het gezin weer goed te laten functioneren.
Indien dit toch niet mogelijk blijkt wordt er gekeken of de jongere in kwestie op zichzelf of elders kan wonen, met de uiteindelijke bedoeling om zelfstandig verder te kunnen.
Lees HIER de bedankbrief van het leger.
 
U wordt hartelijk bedankt namens Het leger voor uw giften.

 
Activiteitengids 2015-2016 Activiteitengids 2015-2016

De nieuwe activiteitengids is nu ook op de website geplaatst. Bent u de gids even kwijt, dan is alle informatie hieruit gewoon op de website te vinden. Kijk onder hoofdstuk Downloads