Vrij gekocht Vrij gekocht
Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.  Jesaja 35 vers 10

Afgelopen week waren zij in het nieuws, de groep jonge meisjes die enkele jaren geleden werden ontvoerd door de terreurbeweging Boko Haram. Over hun vrijlating is lang onderhandeld en als tegenprestatie moest de regering van Nigeria enkele gevangen genomen strijders van Boko Haram vrijlaten. Je zou dus kunnen zeggen dat de gevangenen van beide kanten zijn vrijgekocht. Deze gevangenen zijn enerzijds vrijgekocht en tegelijk waren zij ook losprijs. Mensen als handelswaar.
Vorige week vierden wij onze bevrijding uit de duistere macht van nazi Duitsland. Nederland was en is vrij en voor die vrijheid hebben mensen een hoge prijs betaald. Er is onderhandeld om de vrede tot stand te brengen.
Zo werkt het blijkbaar onder ons mensen. Voor wat hoort wat.
 
Jesaja mag aankondigen dat het de HEERE is die vrijkoopt. En als de HEERE vrijkoopt gaat het er toch echt anders aan toe. Dan zijn er geen onderhandelingen, maar dan is er een besluit van God. Een besluit dat al voor de grondlegging van de wereld door God was genomen. Een eeuwig raadsbesluit van God om Zijn schepping en schepselen lief te hebben. Geen menselijke gedachte of raadgeving is van invloed op dit besluit.
God ruilt ook niet de ene mens in voor de ander want God heeft ieder mens lief. God geeft Zijn Zoon, Jezus Christus, voor alle mensen.
 
Het is Goede Vrijdag en Pasen geweest en als het goed is hebben wij onze `vrijkoping’ herdacht en gevierd. Want dat is wat het paasfeest voor u en mij betekend! Pasen is voor ons het feest van de vrijkoping uit de macht van zonde en dood!
Jesaja mocht deze vrijkoping al aankondigen, en dat niet alleen. Jesaja mocht ook vertellen wat die vrijgekochte te wachten staat. Met gejuich zullen zij de Godsstad binnengaan. Vrijgekocht uit de macht van de zonde en dood gaan zij juichend het Leven tegemoet. Hun blijdschap zal eeuwig zijn en verdriet en gezucht zal daar niet zijn.
 
Hebt u en heb jij Pasen gevierd als het feest van uw en jouw vrijkoping, of was het als een jaarlijks terugkerend ritueel? Wat vrije dagen en ja, ook wel naar de kerk, maar daar bleef het bij.
Het antwoordt op deze vraag is aan u en jou zelf. Toch is het niet om het even wat het antwoord is. Het maakt namelijk wel verschil hoe u, jij en ik, Pasen vieren. Als het alleen maar een jaarlijks terugkerend ritueel is, dan gaat het voorbij en blijft er niets van over. Dan kun je maar beter geen Pasen vieren. Want als je zo Pasen viert dan doe je de HEERE, maar vooral jezelf tekort. Want met Pasen heeft de HEERE u, jou en mij, vrijgekocht! Dat doe je niet af met een jaarlijks terugkerend ritueel zonder inhoud, maar dat vier je met heel je hart, ziel en verstand. Dan dank je God voor Zijn goedheid en genade en ga je zingen met psalm 87:
 
De Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o Godsstad voortgebracht; van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen: “Deze en die is daar geboren.”
 
God zal ze Zelf bevestigen en schragen, en op Zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions kinderen dragen.
 
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; dan zullen daar de blijde zangers staan, de speellieden op de harp en cimbel slaan, en binnen u al mijn fonteinen wezen.
 
Vrijgekocht, niet door menselijk ruilen en onderhandelen, maar alleen uit genade door het volbrachte werk van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
 
Kees Kersbergen


 
 
terug