Boekentafel

Boekentafel
Helaas is het niet mogelijk om de boekentafel of bibliotheek te bezoeken in verband met het Coronavirus en vanwege de omgangsregels die er momenteel zijn. Na 1 Juni is er mogelijk weer (letterlijk) ruimte voor elkaar maar zo ver is het nog even niet. We houden u op de hoogte.

Dit is een onderdeel van de Evangelisatiecommissie van onze Hervormde gemeente. De trouwe klanten weten wat we in huis hebben. Wij nodigen iederéén uit om nog, of weer eens een keer te komen kijken. We hebben veel verschillende soorten bijbels in de Herziene Staten-vertaling, maar ook kinderbijbels, kinderdagboeken, leuke kinderboekjes en dagboeken voor volwassenen. Verder ook pastorale boeken, CD’s en DVD’s en heel veel verschillende soorten kaarten.
U kunt alle boeken die in de handel zijn bij ons bestellen. Sinds 1 januari 2014, worden de boeken en CD’s etc. niet meer direct besteld bij de IZB, maar bij boekwinkel “van A tot Zending” in Putten.
(website : www.kameel.nl.)
Van de winst op verkopen aan boekentafels komt een deel ten goede aan het werk van de IZB, de Inwendige Zendings Bond.

Ook kunt u bij ons terecht voor uw collectebonnen. ’s Middags zijn wij daar speciaal voor aanwezig. Tevens is de bibliotheek dan geopend. Bovendien is er de mogelijkheid om postzegels bij ons te kopen. Hiervan is de opbrengst voor Woord en Daad.

Met vriendelijke groet,
Ada Strubbe, Nel Vermeij en Gerda Treur.
Contactpersoon :
Ada Strubbe, telefoon 0297-254272
E-mail : strubbe.ada#gmail.com
 
 
Bibliotheek Lektuurkeus Bibliotheek Lektuurkeus
Sinds 2 november 1994 is er in “De Roeping” de Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus. De doelstelling van de Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus is het beschikbaar stellen van goede, positieve en christelijke boeken ten behoeve van gemeenteleden en andere belangstellenden.
Er wordt naar gestreefd om een gevarieerd en verantwoord assortiment aan  ontspanningslektuur aan te bieden.

Elk jaar worden er een 100-tal nieuwe (kinder)boeken aangeschaft. In de bibliotheek staat een aparte kast met de nieuwste aanwinsten.

Op dit moment zijn de volgende dames actief in de bibliotheek:
Janneke, Nel, Anneke, Karin en Geertje.
Iedere vrijdagmiddag zijn 2 van hen aanwezig om een helpende hand te bieden.

Uitleenmogelijkheden:
Kinderen van de basisschool kunnen gratis boeken lenen. Maximaal 3 boeken voor de duur van 3 weken.
Een gezinsabonnement kost € 35,- per jaar. Met dit abonnement kunt u 3 boeken lenen voor de duur van 3 weken. Het abonnementsjaar loopt van 1 februari t/m 31 januari van het volgend jaar.
Het is ook mogelijk om boeken te lenen tegen een uitleengeld van € 0,30 per boek per week.

Kom eens kijken!
Wij zijn iedere vrijdagmiddag open van 15.00 tot 16.30 uur.

HARTELIJK WELKOM