Commissie voor Zending en Werelddiaconaat Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Zending is onlosmakelijk verbonden aan het gemeente zijn. Zo was het vanaf het begin van de kerk in Handelingen en zo is het nog steeds. Door betrokken te zijn bij het zendingswerk ontvang je ook iets: bemoediging dat Gods werk op deze wereld doorgaat op zoveel verschillende plaatsen en onder zoveel verschillende culturen. Als gemeente zijn we in geloof en gebed verbonden aan de wereldwijde kerk!
Misschien vraagt u zich wel eens af of zending inmiddels nog niet ‘klaar’ is na ruim 100 jaar. In alle landen zijn toch inmiddels kerken? Dat klopt. Toch is slechts een derde van de 7 miljard mensen op deze wereld christen. Velen zijn niet bereikt met het Evangelie omdat er geen kerk bij hen in de buurt is of omdat ze vanwege hun culturele achtergrond geen toegang tot de bestaande kerken hebben. De zendingsopdracht is pas ‘klaar’ als iedereen op aarde het Evangelie heeft gehoord. Als ‘orgaan van bijstand van de kerkenraad’ is het de taak van de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) om met en namens de gemeente steeds weer met zending bezig te zijn.

Klik HIER voor meer info over projecten, activiteiten en nieuwsbrieven

 
terug