Commissie voor Zending en Werelddiaconaat Commissie voor Zending en Werelddiaconaat


Zending is onlosmakelijk verbonden aan het gemeente zijn. Zo was het vanaf het begin van de kerk in Handelingen en zo is het nog steeds. Door betrokken te zijn bij het zendingswerk ontvang je ook iets: bemoediging dat Gods werk op deze wereld doorgaat op zoveel verschillende plaatsen en onder zoveel verschillende culturen. Als gemeente zijn we in geloof en gebed verbonden aan de wereldwijde kerk!
Misschien vraagt u zich wel eens af of zending inmiddels nog niet ‘klaar’ is na ruim 100 jaar. In alle landen zijn toch inmiddels kerken? Dat klopt. Toch is slechts een derde van de 7 miljard mensen op deze wereld christen. Velen zijn niet bereikt met het Evangelie omdat er geen kerk bij hen in de buurt is of omdat ze vanwege hun culturele achtergrond geen toegang tot de bestaande kerken hebben. De zendingsopdracht is pas ‘klaar’ als iedereen op aarde het Evangelie heeft gehoord. Als ‘orgaan van bijstand van de kerkenraad’ is het de taak van de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) om met en namens de gemeente steeds weer met zending bezig te zijn.
Onze gemeente is verbonden aan het zendingswerk van de GZB, een kerkelijke zendingsorganisatie die namens en samen met gemeenten (binnen de PKN) zendingswerkers uitzendt en contacten met buitenlandse kerken en partners onderhoudt. Vanuit Wilnis steunen wij in het bijzonder het werk van Antonie en Cora Treuren in Colombia.
In april 2014 zijn zij vanuit de Hervormde Gemeente Woerden uitgezonden en o.a. via nieuwsbrieven, blogs en hun website houden ze ons op de hoogte van hun werk. De CZWD is een tussenschakel tussen hen en de gemeente maar u kunt ook rechtstreeks contact met hen opnemen via www.geloofincolombia.nl. In het voorjaar van 2016 hopen Antonie en Cora met verlof naar Nederland te komen en ook onze gemeente te bezoeken.
De zendingscollecten zijn voor dit werk in Colombia bestemd en één kwartaal per jaar geldt dat ook voor de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk. Wij hopen dat u ook voor Cora en Antonie én de kerk in Colombia wilt bidden. Hoe mooi is het om te weten dat zij ook voor ons bidden!
De CZWD organiseert ook de jaarlijkse kerst- en paasgroetactie van Friedenstimme waarmee we christenen in het voormalige Oostblok willen bemoedigen. Daarnaast ondersteunen we de taakgroep "Umoja" (betekent ëenheid" in het Swahili)   en organiseren wij één keer per jaar een fietspuzzeltocht waarvan de opbrengst een specifieke bestemming krijgt.
Als u vragen of opmerkingen heeft: spreek ons gerust aan!
De CZWD bestaat op dit moment uit: Corine van der Schaft, Henri Kool, Nico Strubbe (vanuit taakgroep Umoja), Arie van Zutphen (vertegenwoordiging kerkenraad), Lianne van Kreuningen (secretaris) en Jopie Verhoek (voorzitter). We hebben nog één vacature.

Klik HIER voor meer info over Umoja
Klik HIER voor de flyer van de kwartaalcollecte
Klik HIER voor de website van Cora en Anthonie Treuren

terug