Wie of wat bepaalt nu wat er gebeurt? Wie of wat bepaalt nu wat er gebeurt?
Voelt u ook niet eens de behoefte om te kunnen ontsnappen aan al de onzekerheid op allerlei niveaus? Bijvoorbeeld: Het nieuws houdt u allerlei feiten voor die misschien voor de helft waar kunnen zijn. Uw politieke partij beweert eerst het ene en neemt wat later weer een heel ander standpunt in. Als u via een deskundige uw geld “perfect” heeft belegd voor de oude dag, blijkt het opeens veel minder waard te zijn. Het mooie beroep waar u jaren voor heeft gestudeerd blijkt een drama te zijn. U mag uw eigen (klein) kinderen opeens niet meer zien. Of u moet zomaar verhuizen voor werk naar een streek waar u niemand kent. Wat is er toch aan de hand in ons leven? Het lijkt wel of een beetje rust je niet wordt gegund.. En dan heb ik het nog niet eens gehad over problemen met de gezondheid.
 
We komen deze mensen wel eens tegen. Ze vertellen hoe het er werkelijk aan toe gaat in deze wereld. Dat het niet altijd maar geur en kleur, glitter en glamour is. Integendeel zelfs!
Haat en nijd, afgunst en egoïsme. Dat is de harde toon van vandaag. Je komt uitsluitend bovenaan als je de ellebogen goed weet te gebruiken. Op een bepaald moment kun je zelfs begrijpen dat mensen deze belastende en onzekere maatschappij de rug toekeren, niet meer mee willen of kunnen doen en over de straat gaan zwerven. Onder het motto: Zoek het maar uit, ik doe niet meer mee. Zo komen ze aan de rand van de maatschappij te staan. En ze vinden het prima zo. Niemand manipuleert ze meer. Maar of  het vluchten uit de samenleving nu een goede oplossing is?
 
Dat is trouwens niet alleen van deze tijd. Al eeuwen lang zijn er groepen mensen geweest die er net niet, of helemaal niet bij hoorden. Waar op neergekeken werd. Maar in de Bijbel kregen juist deze groep onaanzienlijken een bijzondere status. Deze mensen werden speciaal door Jezus opgezocht om ze te helpen en verlichting te brengen in hun gekwelde leven. Voorbeelden genoeg! Al bij de geboorte van Jezus kregen deze mensen een exclusieve boodschap te horen. Van de engelen zelf nota bene! Wat deden ze er mee? Ze handelden ernaar. Ze gingen direct op pad, schapen of niet.
 
Maar, deze herders, en maak nu niet de fout te denken dat het zulke lieve en brave herdertjes zijn geweest, waren zij in onze ogen deze boodschap van God eigenlijk wel waard? handelden ze niet  onverantwoord? Ze hadden eerst zus of zo moeten doen, eerst iemand even laten gaan kijken of het wel waar was, of iets dergelijks. Maar zo ging het niet, ze lieten direct alles uit de handen vallen.
Zo vol van de boodschap van God. En dan ga je heel anders om met je omgeving. Eigenlijk zijn deze mensen, na de ontmoeting met Het geboren Koningskind, evangelisten geworden. Iedereen moest het weten! En Bethlehem heeft het geweten. Geen huis was veilig voor ze.
 
Om jaloers op te zijn, dat enthousiasme! Maar dat duurde helaas niet lang, we weten wel hoe het verder ging. De koning voorzag een concurrent. En liet alle kleine jongetjes in de buurt vermoorden. Ja, zo zijn wij. We willen alles onder controle houden, tot eer en glorie van onze eigen naam en eer.  
De ene doet dat in het klein, de ander doet het in het groot. Ik hoef niet eens een naam of land te noemen, elke dag ervaar je weer wat de mensen elkaar aandoen. En ga alsjeblieft niet beweren dat dit “het” of “een” geloof komt. Het is simpelweg (vermomde) hebzucht. Oorlogen gaan om bezit. Niets anders. Maar juist door die ongebreidelde hebzucht gaan mensen, bedrijven, landen en zelfs werelddelen elkaar dwars zitten, tot het vermoorden van elkaar toe. En dat veroorzaakt onrust,  lijden, verdriet en onzekerheid.
 
Bent u ook al zo beïnvloedt door deze verstikkende geldingsdrang? Indien niet, weet u dan waar u naar toe kunt gaan? Of bent u  nog niet zover.. Houdt u het nog wel een poosje vol?  Of zit u nog in de ontkenningsfase? De herders hebben destijds overal rondverteld hoe het zit. De verlosser is gekomen! De Bijbel kan u er veel meer over vertellen en is er echt heel eerlijk in. Het staat haaks op wat er allemaal op de wereld gebeurt. We vieren Kerstfeest dan ook omdat we geloven in rust. Alleen bij God te vinden. Wilt u daar meer over weten? Kom gerust langs in een van de kerken.
Of ga volgend jaar naar een Alpha cursus. Blijf niet met allerlei onzekerheden worstelen.
 
Fijne kerstdagen, Andre Visser
terug