Mannenvereniging Boaz

Mannenvereniging Boaz
De Bijbel open – luisteren naar wat de Heere tot ons zegt – met elkaar bestuderen wat de inhoud van die Bijbel betekent – vertalen van de Bijbel naar de praktijk van ons dagelijks leven voor Gods aangezicht … Dit is zo maar een greep van wat Mannenvereniging Boaz inhoudt, en waarom onze leden zeer trouw blijven komen!
Alle mannen vanaf ca. 30 jaar zijn hartelijk welkom om samen inhoud te geven aan de Bijbel studies die bij toerbeurt door de leden worden
gehouden. Kunnen we het nieuwe seizoen – voor het eerst of op nieuw – op je rekenen?

Tot ziens! Aad van Strien
(info: avstrien#gmail.com)
 
terug