Gebedsgroep YA Gebedsgroep YA
In het begin van de avond dat de jongeren hun Youth Alpha hebben bidden er mensen voor hen. Op het moment dat zij lofprijzen, bidden, het praatje houden en de gesprekken voeren, die volgen op dat praatje, bid de gebedsgroep voor hen.
We bidden voor hen en voor andere jongerenactiviteiten in de gemeente (en ook wel voor de jongeren in de gemeente waar we ons deel van weten).
Jongeren en leiding noemen ons de gebedsgroep de onderwerpen waar zij voor willen laten danken en bidden. Zij doen dit uit “eigenbelang”,
want zij hebben gemerkt dat bidden werkt; zij merkten dat er voor hen werd gebeden en vertelden daar weleens wat over.
In de week voor de YA-avond zenden wij een vraag naar de jeugdgroepen en de catecheten voor dank en voorbede en die komen dan op de
gebedslijst.
Die zenden we ook aan mensen die mee willen bidden, maar er niet bij kunnen zijn. Deze versturen we per mail aan hen die dat aan ons hebben doorgegeven.
Iedereen die mee wil bidden is van harte welkom!!
We maken niet bekend wie er komen bidden en ook voor wie we bidden is alleen bekend bij degene die de onderwerpen ontvangt. De schrijver
van de gebedsbrief is de inleider van de gebedsgroep en legt aan de aanwezige bidders de situatie uit.
In de gebedsbrief zijn personen dus ook anoniem, maar de situaties duidelijk!!!

Het gebed start om 19.30 in “De Roeping”;
De data datums staan in het schema van YA;
Voor vragen:
Corien Bos en Jan Nagel; 274264 en 288292

explore the big questions of life
 
terug