DIRECT gift overmaken met SKG DIRECT gift overmaken met SKG
Er is al een tijdje geleden besloten om de mogelijkheid te geven om direct geld via de SKG-app over te maken naar de gemeente. Omdat we momenteel niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte op deze manier digitaal bij te dragen.
De app kan direct worden gedownload via de App Store (Apple) of via Google Play (Android). Na installatie selecteert u onze gemeente in de app en bent u klaar om het te gebruiken. Natuurlijk kunt u ook gewoon via uw bank of girorekening geld overmaken naar de rekeningen:  NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Wilnis. of NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis
Graag er bij aangeven dat dit tbv. collecte is. Hartelijk dank voor uw medewerking en gift!
 
terug