DIRECT gift overmaken DIRECT gift overmaken
Het is mogelijk om direct geld via de Apostel-app over te maken naar de gemeente. Omdat we momenteel niet collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte op deze manier digitaal bij te dragen.
De app kan direct worden gedownload via de App Store (Apple) of via Google Play (Android). Na installatie selecteert u onze gemeente in de app en bent u klaar om het te gebruiken.
Natuurlijk kunt u ook gewoon via uw bank of girorekening het collectegeld (eventueel automatisch) overmaken naar de rekeningen:  NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Wilnis. en/of NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis.
Graag er bij aangeven dat dit tbv. collecte is. En wilt u ook aan de zendingsbussen denken? Graag apart aan de diaconie overmaken.
Hartelijk dank voor uw medewerking en gift!
 
terug