Kerkblad 18 maart 2018 Kerkblad 18 maart 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
18 mrt. Bezoek uit Colombia
19 mrt. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
20 mrt. 20.00 uur Gesprekskring
20 mrt. 20.00 uur Bijbelkring
21 mrt. 19.45 uur Kerkenraadsvergadering
23 mrt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
24 mrt. Paasvoorstelling VBW
26 mrt. 20.00 uur Paasviering Vrouwencontact
28 mrt. 19.00 uur Kerkradio uitzending
28 mrt. 20.00 uur Uitvoering Crucifixion
31 mrt. 13.30 uur Zingen op straat
07 april 14.00 uur Clubs in actie
13, 14 apr. 19.00 uur Musical ‘Niemand is zoals jij’
05 mei Rommelmarkt

Jarige
23 maart (1939): Mw. J. Roest-Woud, Derde Zijweg, Mijdrecht

Huwelijksjubileum
Op 29 maart (1968) zijn 50 jaar getrouwd: Dhr. J.J. Vrielink en Mw. J. Vrielink-Bos, Burg. Fernhoutlaan, Wilnis

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 23 maart via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl 

[Het is u wellicht opgevallen dat er steeds een # staat i.p.v. een "apenstaartje"; dit is om te voorkomen dat kwaadwillenden de email-adressen 'oogsten' om die daarna met reclame te bestoken.]

Bij de diensten

Iedere dienst is bijzonder, omdat God Zijn gemeente wil ontvangen. Zondag 18 maart is een bijzondere dienst in de gemeente in de zin dat er gasten zijn uit Colombia. Twee van de gasten hebben we al ontmoet: Cora en Antonie Treuren. Drie gasten zullen voor het eerst in onze gemeente zijn: dra. Martha Raquel Niño Durán, ds. Dionicio Segundo Guerrero Peralta en ds. Germán Exequiel Suárez Nuñez. Laats genoemde zal komende zondag preken over het thema: “Esperar para qué? Soy Joven.” Dit betekent: “Waarom zouden we wachten? Ik ben jong.” We zien uit naar een gezegende ontmoeting met het zendingsechtpaar uit ons deelgenotenproject en de voorgangers uit Colombia.
Zondag 25 maart, de 7de lijdenszondag, staan we stil bij Marcus 14: 27-31; 53-72. Petrus wordt gewaarschuwd door de Heere Jezus. Petrus is er stellig van overtuigd dat hij geen aanstoot zal nemen aan de Heere Jezus. Voor het einde van de nacht zal het tegenovergestelde blijken. Het thema is: Toen kraaide de haan.
Op Goede Vrijdag zijn er twee diensten. De middagdienst is een eredienst waarbij er speciale aandacht is voor de kinderen. We staan stil bij de betekenis van de veroordeling van de Heere Jezus voorafgaand aan de kruisiging. We lezen Marcus 15:1-20. In de avonddienst staan we stil bij het eerste kruiswoord van Jezus. We lezen dat in Lukas 23: 34. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. We lezen uit Lukas 23:33-56. 

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuisopnames
In het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht is Henri Kool, Herenweg, opgenomen. Hij is vrijdag met spoed geopereerd aan zijn blinde darm. Hij verblijft nog in het ziekenhuis en de verwachting is dat hij daar nog enkele dagen moet blijven. We denken ook aan José, de kinderen en ouders erg schrikken dat een man, vader en zoon in het ziekenhuis is opgenomen. 
In het Slotervaartziekenhuis is in de nacht van zaterdag op zondag dhr. Wim de Heus, Oudhuijzerweg, opgenomen. Hij heeft heel veel last van de bestralingen en moet op dit moment in het ziekenhuis behandeld worden. Een zware weg voor hem. We denken ook aan zijn vrouw.
We zijn dankbaar met mevrouw Lenie Treur, Herenweg, die weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis na een heupoperatie. Ze mag de komende periode bij haar man thuis verder herstellen. 
We danken met Nel Treur, Burg. Van Trichtlaan, dat ze weer thuis gekomen is uit het ziekenhuis en weer bij haar man thuis is. 
De bemoediging mag klinken met de woorden van Psalm 63: 9: Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij.

Zorgen
We denken aan alle gezinnen en families waar zorgen zijn. De verschillende situaties kunnen soms zo veel verwarring geven, dat de zorgen soms boven het hoofd dreigen te groeien. We bidden om de leiding van de Heilige Geest in het leven van deze gezinnen en families. Daarnaast denken we aan hen die te maken hebben met rouw en verlies in de familie. Bij de Heere kunnen we altijd terecht. Vertel het maar aan Hem, hoorden we op de biddag. Bij de Heere zijn we veilig, zoals staat in Psalm 94:22: Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest, mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht. 

Bij de agenda

Friedenstimme Paasgroetactie 2018
Op DV zondag 18 maart a.s. liggen er paasgroetkaarten en leespakketten bij de uitgang van de kerk.
Doet u ook weer mee met het verzenden van deze kaarten? Uw deelname is heel waardevol. Hierdoor wordt in korte tijd heel veel evangelisatiemateriaal verspreid tot in de meest afgelegen gebieden van de voormalige Sovjet-Unie. Russische christenen kijken hier met verlangen naar uit!!
Zie ook de website van Friedensstimme: www.friedensstimme.nl Wilt u ook voor hen bidden?
Hartelijk dank voor uw deelname! Namens commissie voor zending en werelddiaconaat.

Paasecho 
Op zondag 18 maart a.s. wordt de Paasecho uitgereikt. Het thema is dit jaar: ‘pasen nu’. Ook dit  jaar hebt u/jij weer de gelegenheid om uw/jouw buren, kennis of familielid mee te laten delen in het geloof. U/jij doet toch ook dit jaar weer mee met de verspreiding ervan? Ook op deze manier kunnen we kerk zijn in de buurt. Daarnaast willen we u en jou vragen om dit evangelisatiewerk ook in uw/jouw gebed op te dragen.

Rommelmarkt en de gemeenteochtend
De voorbereidingen van de Rommelmarkt zijn nu echt van start gegaan. De flyers zijn gelopen en het sorteren is begonnen. De Rommelmarkt is een hele organisatie, maar dat doen we dan ook graag voor ons doel: de ondersteuning van 2 kinderopvanglocaties in Bogota, Colombia. 
Deze opvanglocaties zijn opgezet door dominee Germán, met behulp van het diaconie-programma van Cora en Antonie Treuren, wat wij als gemeente ondersteunen! Wij vinden het mooi om samen als jeugd en gemeente zo verbonden te zijn in het doel. Zoals u misschien gehoord heeft is het 18 maart ‘Colombia-zondag’. Er is dan een gemeenteochtend na de dienst waar onze gasten uit Colombia onder andere iets gaan vertellen over het rommelmarktdoel van dit jaar. Benieuwd? Kom dan vooral even langs! Voor de rommelmarktdag zelf (zaterdag 5 mei) zijn we op zoek naar verkeerswachters. Omdat de Rommelmarkt altijd veel gasten trekt is dit jaar besloten om verkeerswachters in te zetten zodat er op de goede plekken geparkeerd wordt en de straten niet vol lopen. Heeft u ervaring met het regelen van verkeer? Of lijkt het u leuk om te doen en wilt u wel een dagdeel het verkeer regelen? Stuur dan voor meer informatie even een mailtje naar:
contact#rommelmarktwilnis.nl

Paasvoorstelling 
Zaterdag 24 maart is het zover! De VBW organiseert een paasvoorstelling voor iedereen. De voorstelling gaat over de kruisiging en opstandig van Jezus, dit keer wordt het verhaal echter verteld vanuit verschillende perspectieven, anders dan dat u wellicht gewend bent. Nieuwsgierig? Zorg dan dat u er bij bent! Voor de voorstelling is er de mogelijkheid om met elkaar eten, wat begint om 18.00 uur (graag opgeven voor het eten, via vbwwilnis#hotmail.com voor 21 maart). De voorstelling begint om 19.00 uur. Na de voorstelling willen we gezellig buiten napraten bij het kampvuur. Dit alles zal in en rondom de kerk plaats vinden. Komt u ook? Het VBW-team

Paasviering vrouwencontact
Op maandagavond 26 maart 2018 zal de Paasviering van het vrouwencontact gehouden worden. De viering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in ‘De Roeping’. Voor de pauze willen we uit Hervormde Vrouw nr. 3 de Bijbelstudie van ds. T. Van Bruggen doornemen: ‘Jezus’ opwekking verkondigd’. Na de pauze zullen we samen de paasliturgie ‘Liefgehad tot het einde’ uit Hervormde Vrouw nr.2 doornemen. Leden, maar ook niet-leden, worden van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. Als u een abonnement op de Hervormde Vrouw heeft, neemt u dan bovengenoemde exemplaren a.u.b. mee naar de viering. Het bestuur van vrouwencontact Wilnis.

Uitvoering Crucifixion
Op woensdag 28 maart wordt om 20.00 uur dit meesterwerk van John Stainer uitgevoerd door ons eigen koor Hiddai, Cum Laude uit Amstelveen, solisten en organist Leonard Seeleman.
Er zijn nog kaarten te koop bij de koorleden of op de avond zelf aan de ingang.
Plaats van uitvoering: RK-kerk St Johannes de Doper, Driehuisplein, Wilnis/Mijdrecht.
De weg van Jezus naar het kruis wordt muzikaal verbeeld en u krijgt zo nog meer het beklemmende en aangrijpende wat op Golgotha gebeurde heel dichtbij. Wij zien uit naar uw komst.

Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus.
Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) is de bibliotheek gesloten.
De biebmedewerkers.

Zingen op straat 
Op stille zaterdag 31 maart mogen we weer gaan zingen en getuigen op straat over Jezus. Hij leeft en geeft bevrijding, door Zijn dood en opstanding. We verzamelen om 13.30 uur in ’t Kruispunt om te oefenen en samen te bidden. Vanaf 14.00 uur zingen we dan Paasliederen in de buurt van de Lindeboom in Mijdrecht. Komt u ook meezingen? Laten we als gemeente van onze Verlosser bidden voor de mensen op straat en voor elkaar!

Clubs in actie voor het HGJB project  ‘Open je ogen’
De clubs ’t Kruispunt, Menorah en 4U komen in actie voor het HGJB project ‘Open je ogen’. Door een sponsorloop te houden op zaterdag 7 april willen we geld ophalen voor de kinderen van de zondagsscholen in Egypte.  De kinderen zoeken van te voren sponsoren, dus wie weet staan ze ook bij u voor de deur. Op 7 april bent u van harte welkom in het Speelwoud te Wilnis om hen aan te moedigen. Terwijl u dat doet kunt u ook een lekkere kop koffie, thee en allerlei versnaperingen kopen. De opbrengst hiervan gaat ook naar het project. We zien uit naar uw komst op zaterdag 7 april om 14.00 uur in het Speelwoud!

Musical Niemand is zoals jij!
Kinderkoor Ismaël laat van zich horen in een musical. Iedereen is uniek gemaakt en is waardevol, daarvan zingen en spelen ze. De wereld om je heen leert je dat je in tel bent als je slim, knap of getalenteerd bent. God leert je dat je waardevol bent om wie je bent, zonder voorwaarden! Het is n.a.v. het boek ‘Niemand is zoals jij' van Max Lucado. Houd de datum vast vrij: In de Veenhartkerk op vrijdag 13 én zaterdag 14 april om 19:00 uur. Leuk om met kinderen of kleinkinderen naar toe te gaan. Kosten  € 5,- per kaart incl. een kopje thee, koffie of limonade. Maximaal € 20,- per gezin. U kunt de kaartjes bestellen via de mail: kaartverkoopismael#outlook.com. Graag de gewenste datum en aantal kaartjes opgeven. De opbrengst van de musical gaat naar het HGJB project ‘Open je ogen’.

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie voor u en jullie allen.
terug