Kerkblad 12 augustus 2018 Kerkblad 12 augustus 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
18 aug. Oud papier ophalen
3 september Gebed voor de Venen
5 september Censura Morum / bezinning Heilig Avondmaal
22/23 september Opening winterwerk

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 24 augustus via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
Aanstaande zondag gaan twee, ons bekende, gastpredikanten voor. Laat ook deze gelegenheden niet voorbij gaan om te horen wat God tot u en jou te zeggen heeft.
Daarna is onze dominee weer terug van vakantie. Naar wij hopen, heeft de vakantie hem rust en nieuwe krachten gegeven. Zodat hij zijn werk als herder en leraar van onze gemeente weer verfrist op zich kan nemen en nieuwe schatten uit Gods Woord aan ons kan doorgeven. Bid voor hem opdat de Geest hem vaardig zal maken.

Meeleven in en rondom de gemeente
Ziekte en zorg en verjaardagen
Zie het papieren Kerkblad

Huwelijk
-  Wij feliciteren Marieke Meijers en Evert Visser; zij zijn afgelopen woensdag 8 augustus getrouwd. In het midden van hun familie en de gemeente hebben zij de zegen van God de Vader over hun huwelijk gevraagd. Wij bidden hen toe dat zij in hun huwelijk mogen ervaren dat God hun gebed verhoort  en hen rijk zal zegenen. 

Vakantietijd
-   Voor de één iets om naar uit te kijken voor de ander iets om tegenop te zien. Wij bidden met- en voor elkaar om Gods dragende en bewarende hand voor onderweg en thuis. Ook hiervoor is het nodig dat wij omzien naar elkaar. En als we mogen terugzien op een fijne vakantie, breng de Heere dank.
Kees Kersbergen

Bij de agenda
Kijkend naar de agenda is de conclusie dat het nog volop zomer/vakantietijd is. Mooi dat er ook dan spontane initiatieven zijn zoals een uurtje zingen na de avonddienst van 29 juli jl. Diverse gemeenteleden van alle leeftijden waren bijeen om God de lof toe te zingen en Hem te prijzen in het avondlied. Misschien een idee om een volgende keer ook mee te doen?

Solidariteitskas 2018
Wilt u even nakijken of u de Solidariteitskas 2018 al betaald heeft?
Mijn lijst van openstaande posten is nog vrij lang. Alvast bedankt, Anja Kranenburg.
terug