Kerkblad 30 juni 2019 Kerkblad 30 juni 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)
30 juni 11.30 uur Sing in
01 juli 19.30 uur Gebed vd Venen in ‘De Roeping’
03 juli Kerkenraadsvergadering
07 juli 11.30 uur koffie drinken na de dienst
23 t/m 28 juli VBW

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

 

Jarigen  en  Huwelijksjubileum {zie het papieren kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 12 juli (Let op: dit kerkblad geldt voor drie weken)via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondagmorgen 30 juni staan we opnieuw stil bij één van de gaven van de Heilige Geest. Nadat we vorige week hebben gehoord van de gaven van de wijsheid, die gegeven is ten nutte van de ander, staan we deze zondag stil bij de gaven van genezingen (beiden meervoud). We lezen het slot van Marcus 16 en 1 Korinthe 12:9. Bij de vele vragen die rondom dit gevoelige onderwerp te stellen zijn, willen we luisteren naar wat de Bijbel zegt.

Voor de avonddienst van zondag 7 juli heb ik het thema nog niet gepland. 

Zondagmorgen 14 juli willen we een start maken met de behandeling van de brief van de apostel Paulus aan Efeze. Een brief met vele praktische vergezichten over heel verschillende onderwerpen. Maar wel gericht op het koninkrijk van God, waarin de Heere Jezus centraal staat. We lezen deze zondag een aantal verzen uit hoofdstuk 1 van deze brief.

Meeleven in en rondom de gemeente

Zorgen

We zijn dankbaar dat dhr. Heijkoop uit Mijdrecht weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Hij blijft nog onder controle van het ziekenhuis. We wensen hem al het nodig toe, samen met zijn vrouw (zie hieronder bij huwelijksjubileum). We bidden om verder herstel nu ze beiden een hoge leeftijd hebben bereikt.

We denken aan allen die behandelingen ondergaan. Wat kunnen er van het ene op het andere moment veranderingen optreden in de gezondheidssituatie. We zijn en blijven in ons leven dagelijks afhankelijk van onze Schepper en Onderhouder van de wereld.

Verder denken we aan allen met verschillende noden in de gemeente. De psychische noden, lichamelijke beperkingen en ook de (werk)druk op mensen wordt steeds hoger. We vragen of de Heere verlichting wil geven aan allen die gebukt gaan onder verschillende lasten. Laten we elkaars lasten meedragen.

Overlijden Gerrit Worm

We ontvingen een overlijdensbericht van Gerrit Worm. Op 31 mei is hij op 90-jarige leeftijd overleden in Wormer. Hij was ruim 11 jaar weduwnaar van Ina Hoogvliet. Jarenlang heeft hij gewoond aan de Burgemeester Padmosweg en stond bij ons ingeschreven. Vorig jaar is hij verhuisd naar Wormer om dichter bij zijn zoon te wonen. Op de kaart heeft de familie geschreven: Verdrietig, maar trots op wie hij was, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vader, schoonvader, onze opa en mijn partner. De rouwplechtigheid is gehouden op 7 juni in de aula van de begraafplaats De Ronde Venen te Wilnis, waarna aansluitend de begrafenis heeft plaatsgevonden. Het correspondentieadres van de familie is: Dirk Worm, Koningsbergen, Wormer. 

Huwelijksjubileum dhr. en mw. Heijkoop-Rietkerk

Op zondag 16 juni 2019 was er grote reden tot dankbaarheid in de familie Heijkoop. Dhr. en mw. Heijkoop waren op die dag 65 jaar in het huwelijk verbonden. Een briljanten huwelijk. Dankbaar is dit echtpaar voor zoveel genade dat ze hebben ontvangen van de Heere. Genade dat ze beiden voor elkaar bewaard en gespaard zijn. Hoe anders had het kunnen zijn. Op 16 juni verbleef dhr. Heijkoop nog in het ziekenhuis. Gelukkig kon de familie op bezoek komen en mocht dhr. Heijkoop maandag onder begeleiding even naar huis om samen met zijn vrouw dit moment te mogen vieren. Zegeningen die de Heere heeft gegeven, zoals zo vaak de afgelopen 65 jaar. Hoewel er ook moeite en verdriet is, ziet de Heere nog dagelijks naar hen om. Ondertussen is dhr. Heijkoop weer thuis om verder te herstellen en mogen ze weer samen zijn. We wensen het echtpaar Heijkoop-Rietkerk van harte Gods zegen toe. Het briljanten echtpaar woont: Bozenhoven  te Mijdrecht.

Geslaagd

Via verschillende kanalen en kanten kwamen de namen binnen van hen uit de gemeente die geslaagd zijn. Binnenkort mogen ze hun diploma ophalen. In dit kerkblad ook een hartelijke felicitatie voor Annelies van der Wilt, Cynthia Vree, Daan Tijsseling en Sander Meijers. Van harte gefeliciteerd met jullie diploma en van harte Gods zegen in jullie vervolgstudies. We denken aan hen die gezakt zijn of nog wachten op de uitslagen van de herexamens. We wensen jullie sterkte toe in de keuzes die nu gemaakt moeten worden.

Bij de agenda
Sing in

Zondag 30 juni na de morgendienst staat er weer een Sing in op het programma. Deze keer is het de bedoeling om met elkaar verzoeknummers te zingen uit Op Toonhoogte. Dus u kunt uw gedachten alvast laten gaan. Hartelijk uitgenodigd om mee te zingen! Kerkradioluisteraars mogen ook verzoeknummers doorgeven (tel. 06 - 449 81 119).

Koffie drinken na de dienst

Van harte uitgenodigd voor een bakje koffie, of iets anders op zondagmorgen 7 juli. Na de dienst is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in De Roeping. Een bijzonder hartelijk welkom voor hen die nog niet zo lang met ons meeleven. Een mooie manier van samen gemeente zijn en zo met elkaar nader kennis te maken en/of door te spreken over de dienst.

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag.

Hoewel het weer van te voren een beperkende factor leek is de fietspuzzeltocht op Hemelvaartsdag toch een succes geweest! Ruim 100 routebladen zijn verkocht, waarna iedereen de stevige bries kon gaan trotseren. Via leuke paadjes aangekomen bij Oortjespad bleek de puzzel voor velen toch te lastig. Michael won echter de taart en kon zo op de trouwdag van zijn ouders trakteren. De totale opbrengst ter ondersteuning van de Indonesische Protestantse kerk van Luwu (GPIL) Indonesië is €455,-. Bedankt voor uw deelname! Het is mooi om als gemeente en breder ook op deze manier met elkaar op pad te zijn.

VBW 2019 – SchatRijk!

Dank voor alle hulp die werd aangeboden naar aanleiding van het vacature-overzicht. Fijn om te ervaren dat we de VBW echt als gemeente mogen organiseren. Mocht u nog beschikbaar zijn dan heel graag op de woensdagmorgen. En bent u/jij in de gelegenheid om op donderdagmiddag pannenkoeken te bakken dan horen we dat ook heel graag. Het is begrijpelijk dat tieners niet mailen, bellen (of dit bericht lezen). Maar het zou heel fijn zijn als zij de ochtenden kunnen komen helpen (en als wij dat weten). vbwwilnis#gmail.com of 06-835 77 287. Dank voor het sparen voor potjes voor de creatieve knutsels voor de Vakantie Bijbel Week. We hebben inmiddels genoeg. Mocht u nog potjes gespaard hebben, gooi ze dan niet weg. Ik kom ze graag nog even ophalen (Marjan de Leeuw tel. 266758). Tot slot vragen we uw gebed voor alle voorbereidingen voor de VBW. We beseffen dat we Zijn Inspiratie nodig hebben bij alles wat we doen.

Tenslotte

Aan de temperaturen kunnen we merken dat de zomer is begonnen. De zomerse waarden worden overschreden nu ik dit aan het schrijven ben. Ondertussen worden de eerste plannen voor het nieuwe winterseizoen al weer gemaakt. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

MvdR vdm

terug