Kerkblad 17 november 2019 Kerkblad 17 november 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

13 nov. Kerkenraadsvergadering\
16 nov. 11.00 uur Mars voor het Leven in Utrecht
18 nov. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
19, 20, 21 nov. Vrouwencontact
19 nov. 20.00 uur Gesprekskring
21 nov. 14.30 uur Ouderenmiddag, presentatie
22 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
22 nov. 19.30 uur Catechesekring
23 nov. 18.00 uur Wilnis en/naar Israël
24 nov. 11.30 uur Koffiedrinken met nieuw ingekomenen

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 15 november via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Meeleven in en rondom de gemeente

Herstel

We zijn dankbaar met Nel Oudenallen, Herenweg, die na een opname en behandeling weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Ze zal de komende periode verder moeten aansterken, maar gelukkig gaat het herstel voorspoedig.

We danken de Heere met mw. Roest-Woud uit Mijdrecht dat ze na haar revalidatie in Hilversum weer thuis mocht komen. Het herstel is heel voorspoedig gegaan.

Ziekte

We leven mee met Floor en Coby Groenendijk. Nu ze ruim 61 jaar getrouwd zijn lukt het niet meer om samen te wonen. Floor verblijft nog in het ziekenhuis te Leidsche Rijn. Hij wordt binnenkort overgeplaatst naar een plaats waar zorg op maat verleend kan worden aan hem. Coby heeft negatieve uitslagen gehad in het ziekenhuis. Ze is dankbaar dat ze zich goed voelt, maar het is voor haar ook een zware weg. 

Overlijden

Op 24 oktober 2019 is dhr. Gerrit Treur overleden in de leeftijd 75 jaar. Gerrit Treur is getrouwd geweest met Leny Treur-Ende. Samen woonden ze aan de Herenweg te Wilnis. De familie heeft afscheid moeten nemen van een lieve, zorgzame en dankbare man, een broer, zwager en oom. Na een kortstondig ziekbed is Gerrit naar zijn Heer en Heiland gegaan. Op de kaart staan de woorden uit Psalm 39:8: En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U! 

Op donderdag 31 oktober heeft de afscheidsdienst plaats gevonden in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente en is zijn lichaam begraven op de Hervormde begraafplaats. We bidden de rouw dragende familie Zijn troost toe. Het correspondentieadres van de familie is: Herenweg  te Wilnis.  

Meeleven

We leven mee met alle rouw dragende gemeenteleden. Velen kennen verdriet van het verlies van een geliefde die dicht bij hen stond. We denken in het bijzonder aan Dirma en Richard Kok vanwege het overlijden van de vader van Dirma. De Heere is hen en allen nabij.

Bij de agenda

Workshop Handlettering

Het Vrouwencontact komt bij elkaar om Bijbelstudies te doen, maar we vinden het ook fijn om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten. Daarom hebben we een workshop handlettering georganiseerd op 26 november in De Roeping van 19.15 tot 21.30 uur.
De workshop wordt gegeven door Kristie Rijneveld en kost € 15. Je krijgt ook een goodybag mee, zodat je thuis verder aan de slag kunt. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom. U kunt zich opgeven bij Ida van Kreuningen, tel. 0297.282187 of per mail: ida#vankr.nl. We zien uit naar uw komst!!

Maaltijd

Op 24 december is er zoals elk jaar weer een kerstzangavond. We hopen dat er weer velen uit het dorp de weg hiernaartoe zullen vinden. De gedachte is verder, om op deze dag iets bijzonders te organiseren voor de eenzamen en alleenstaanden uit het dorp. Er zal een maaltijd voor ze worden georganiseerd waarna ze ook zijn uitgenodigd om de zangavond bij te wonen. Voor het eten is al een mooie oplossing gevonden, we hebben echter nog wat mensen nodig: Wat mensen die mee willen organiseren plus een aantal gastheren en dames om er een fijne avond van te maken. Wat ook belangrijk is dat gemeenteleden nu eens om zich heen gaan kijken naar alleenstaande mensen in je eigen buurt. Uiteraard zijn ‘onze’ eenzamen van harte welkom! Maar het is een groot goed om hierin ook eens buiten de kerkmuren te gaan kijken. Er zal nog verdere informatie komen. Contact: Andre en Thera Visser

Bijbelkring

Tijdens de laatste Bijbelkring kwam de vraag om de data voor de komende keren door te geven. De Bijbelkring wordt gehouden op: 27 nov., 15 jan., 5 feb., 4 mrt. en 1 apr. Om 19.45 uur staat de koffie klaar, we starten om 20.00 uur en sluiten af rond 21.30 uur. Allen hartelijk welkom. 

Vanuit de Kerkenraad

Collecten voor Umoja, Kenia

Inmiddels is het een jaarlijkse traditie geworden: de collecte voor een kerstmaaltijd voor onze broeders en zusters in Mathare. Elk jaar is het weer een feest voor de gemeenteleden van de Redeemed Gospel Church en zelfs vrienden uit de omgeving. Een moment waarop ze even niet hoeven te denken aan hoe ze die dag aan een maaltijd komen, maar genieten. Net als wij doen tijdens de kerstdagen. Wilt u een bijdrage doen? Dan kan dat tijdens de collecte van 24 november. 

Commissie van Zending en Wereld Diaconaat 

Cora en Antonie 

Sinds een aantal weken zit July op de trap bij de groenteboer, soms met haar man, soms met haar twee dochters, soms met een. Ik schat dat we dezelfde leeftijd hebben. Als we boodschappen doen nemen we vaak wat brood of fruit voor hen mee, toen pas bezoek wat kinderkleding uit Nederland had meegebracht hebben we dat ook gegeven. Afgelopen zaterdag, op de heenweg naar de bakker zat ze er weer, ik zei gedag. Bij de groenteboer legde ik op het laatst nog een extra tros bananen op de weegschaal. Op de trap gaf ik haar de bananen. Ik vond dat ze er slecht uitzag. Ik vroeg hoe het met haar ging, ze was moe zei ze. Ik besloot even bij haar op de trap te gaan zitten. En zo zaten daar twee buitenlanders op een trapje in Colombia. Ze vertelde dat ze drie maanden geleden was aangekomen vanuit Venezuela, zij met de kinderen, haar man te voet. Haar moeder was afgelopen week ook Venezuela ontvlucht en was nu bij haar broer in Brazilië. Bij aankomst in Colombia hadden ze een kamer met keuken kunnen huren voor 26.000 Colombiaanse pesos per dag, omgerekend bijna €7,-. Ze legt haar hand om mijn arm en zegt: ‘Het was vreselijk, we deelden de ruimte met de ratten. Het was er vies. Nu zitten we elders; schoner en goedkoper.’ Dan vraagt ze: ‘En jij, hoe zit het met jou? Sinds wanneer woon jij hier?’ Ik vertel wat we hier doen en dat we bijna weer naar huis gaan, dan zegt ze: ‘Dat wil ik ook wel, naar huis…’ Ik voel een steek in mijn lijf, de situatie in Venezuela wordt met de dag slechter, uitzicht is er niet. Ik kan in vrijheid naar mijn vaderland, naar mijn thuis. Wat is de toekomst van July, haar man en haar dochters van 4 en 8 jaar? 

Heeft u een vraag aan ons of wilt u iets delen, neemt u dan contact op via cora#geloofincolombia.nl of antonie#geloofincolombia.nl. Op www.geloofincolombia.nl kunt u nog meer verhalen en foto’s vinden. Cora en Antonie Treuren zijn door de GZB en mede door u, uitgezonden naar Colombia om de Presbyteriaanse kerk te ondersteunen bij haar diaconale taak.

Verkiezing ambtsdragers

Op dinsdag 5 november heeft de stemmingsvergadering plaats gevonden. Tijdens deze avond waren velen aanwezig om hun stem uit te brengen. De volgende broeders zijn verkozen: In de vacature evangelisatie-ouderling is gekozen Siem Kranenburg, Burgemeester Patmosweg. In de vacatures ouderling-kerkrentmeester zijn gekozen Bert Verhoek, Trilgras en Izak Vermeij, Bovendijk. In de vacature wijkouderling zijn gekozen Dirk Drost, Oudhuijzerweg en Theo Herngreen, Veldzijdeweg.

We bidden voor de verkozen broeders in deze week van overdenken en het zoeken naar de wil van de Heere met betrekking tot hun benoeming. We wensen hen de wijsheid van de Heere toe. We bidden dat de Heere hen de weg door Zijn Woord en Geest bekend maakt. We denken in onze voorbede ook aan hen die niet zijn verkozen. We vragen de Heere om rust op de uitslag van de verkiezingen. 

Wilnis en/naar Israël

De eerste reacties na de aankondiging van een gemeentereis naar Israël in het vorige kerkblad druppelen binnen. Enthousiaste reacties van mensen die graag mee willen. Anderen die aangeven dat Israël op het verlanglijstje staat en zich graag willen oriënteren. Weer anderen geven aan te gaan sparen. Kortom, er is animo in Wilnis om ons te gaan voorbereiden op een ontmoeting met Israël. Op 23 november organiseren we een open avond, waarbij Albert Groothedde van het Centrum voor Israël Studies vertelt over zijn opdracht om contacten te leggen namens de kerken met het Joodse volk. Na de pauze zal het reisprogramma worden gepresenteerd door Jopie Verhoek. U ontvangt een kort overzicht van de twaalfdaagse reis die we van maandag 27 juli t/m vrijdag 7 augustus 2020 organiseren. Onze predikant zal deze reis als reisleider optreden. 

We starten de studie- en informatieavond op 23 november om 18.00 uur met een maaltijd (eigen brood meenemen, voor soep wordt gezorgd) in de Roeping. Om 18.45 tarten we met het programma met Albert Groothedde. Om 19.45 uur volgt dan de eerste informatie over de gemeentereis. Als u bij de maaltijd bent, is het fijn als u zich even aanmeldt: israelreis#hervormdwilnis.nl. Daar kunt u ook terecht met uw vragen. Ook kunt u daar uw interesse in onze verbondenheid met Israël en/of de reis kenbaar te maken. U kunt ook Jopie Verhoek aanspreken.

Groet
Ontvang allen een hartelijk groet vanuit de pastorie.
    Ds. M. van de Ruitenbeek.

terug