Bijbelkring Bijbelkring
Het leven met de Heere Jezus Christus kan niet zonder kennis en begrip van (de inhoud van) de Bijbel. Al te gemakkelijk worden we oppervlakkig of bedenken we zelf van alles. De bijbelkring helpt ons te bepalen bij wat Gods Woord te zeggen heeft. Tijdens de bijbelkringavonden behandelen we in een gezellige en ontspannen sfeer met elkaar een gedeelte uit de Bijbel en proberen we te begrijpen wat de betekenis daarvan is en wat het ons per-soonlijk te zeggen heeft. Want het gaat niet alleen om kennis van wat er staat, maar ook om de betekenis voor ons persoonlijk.
Dat is van belang voor ons leven van alle dag, thuis, in de samenleving, op het werk. Het spreekt vanzelf dat dit niet alleen voor oude(re) gemeentele- den is bedoeld, maar ook voor jonge(re). Zo kunnen de generaties elkaar ontmoeten en van elkaar veel opsteken.
Het is de bedoeling dat ook dit seizoen de bij belkring op minstens acht woensdagavonden wordt gehouden, vier keer voor de jaarwisseling en vier (of vijf) keer daarna. We gaan dan op dezelfde voet door als voorheen. Dit betekent dat ds. Veerman een aantal avonden verzorgt en ikzelf de overige. De juiste data en de te bespreken bijbelgedeelten worden nader – via het
Kerkblad – bekend gemaakt.
In het winterseizoen wordt in beginsel elke maand op een woensdagavond bijbelkring gehouden in “De Roeping”. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur.
Contactpersoon: Ds. M. van de Ruitenbeek.
Iedereen is hartelijk welkom, zeker ook als jij/u tot nu toe geen (vaste) bezoeker van de bijbelkring was.

Dick van Vliet
 
terug